Bài viết mới nhất

ĐỨC TÁNH CỦA MỘT NGƯỜI BẠN ĐÍCH THỰC

25/08/2019 view 30

  Tỷ-kheo Bodhi, thế danh là Jeffrey Block, sinh năm 1944 tại Brooklyn, New York. Ngài là một tu sĩ Phật giáo theo truyền thống Theravāda. Từ những năm ở lứa tuổi đôi mươi, Phật giáo đã có sức thu hút mãnh liệt đối với sư. Năm 1972, sau khi hoàn tất học vị Tiến sĩ Triết học tại Đại học Claremont Graduate School, sư du hành đến Sri Lanka (Tích Lan) và thọ giới Sa-di. Năm 1973, sư thọ giới Tỷ-kheo với giới sư là ngài Ānanda Maitreya, một vị sư học giả…

Video

BBC Phim Tài liệu Về Cuộc Đời Đức Phật

Tác giả nổi bật

Xem tất cả

TILOPA 0 bài TB: 921 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 0 bài TB: 555 lượt xem/bài

QUÁN NHƯ PHẠM VĂN MINH 0 bài TB: 449 lượt xem/bài

BILL GATES 0 bài TB: 439 lượt xem/bài

ĐỨC TÁNH CỦA MỘT NGƯỜI BẠN ĐÍCH THỰC

25/08/2019 view 30

  Tỷ-kheo Bodhi, thế danh là Jeffrey Block, sinh năm 1944 tại Brooklyn, New York. Ngài là một tu sĩ Phật giáo theo truyền thống Theravāda. Từ những năm ở lứa tuổi đôi mươi, Phật giáo đã có sức thu hút mãnh liệt đối với sư. Năm 1972, sau khi hoàn tất học vị Tiến sĩ Triết học tại Đại học Claremont Graduate School, sư du hành đến Sri Lanka (Tích Lan) và thọ giới Sa-di. Năm 1973, sư thọ giới Tỷ-kheo với giới sư là ngài Ānanda Maitreya, một vị sư học giả…

Tác giả nổi bật

Xem tất cả

TILOPA 0 bài TB: 921 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 0 bài TB: 555 lượt xem/bài

QUÁN NHƯ PHẠM VĂN MINH 0 bài TB: 449 lượt xem/bài

BILL GATES 0 bài TB: 439 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 0 bài TB: 317 lượt xem/bài

JEFFREY HOPKINS 0 bài TB: 285 lượt xem/bài

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO 0 bài TB: 275 lượt xem/bài

THIỀN SƯ SOEN NAKAGAWA 0 bài TB: 270 lượt xem/bài

SHOUKEI MATSUMOTO 0 bài TB: 244 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 243 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 0 bài TB: 240 lượt xem/bài

KINH LỤC ĐỘ TẬP 0 bài TB: 236 lượt xem/bài