🌱 Khi bạn cảm thấy muốn bỏ, hãy nghĩ về tại sao bạn muốn bắt đầu.
 
🌱 Nếu cơ hội không gõ cửa, hãy xây dựng một cánh cửa.
— Milton Berle.
 
🌱 Kinh doanh là một phối hợp của chiến tranh và thể thao.
— André Maurois.
 
🌱 Người nào đang ngồi dưới bóng cây râm mát hôm nay bởi vì có ai đó đã trồng một cái cây từ rất lâu rồi.
— Warren Buffett.
🌱 Thiết kế tốt là kinh doanh tốt.
— Thomas Watson.
 
🌱 Bí mật của kinh doanh là biết cái gì mà không người nào khác biết.
— Aristotle Onassis.
 
🌱 Chân thật là linh hồn của kinh doanh.
— Cách ngôn Đức.
 
🌱 Nếu bạn không dẫn dắt kinh doanh của bạn, bạn sẽ bị dẫn dắt bởi kinh doanh.
— B. C. Forbes.
 
🌱 Những cái lớn lao trong kinh doanh không bao giờ được làm ra bởi một người, chúng được làm ra bởi một nhóm người.
— Steve Jobs.
 
🌱 Tôi chọn một người làm biếng để làm một việc khó khăn. Bởi vì một người làm biếng sẽ tìm ra một cách dễ để làm việc đó.
— Bill Gates.
🌱 Tập trung là chìa khóa. Như vậy bạn có thể làm nhiều cái tốt, và bạn nên bỏ một bên mọi cái khác.
— Tim Cook.
 
🌱 Không có những bí mật để thành công. Nó là kết quả của chuẩn bị, làm việc nhiều, và học hỏi từ thất bại.
— Colin Powell.