• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Nguyễn Thế Đăng
MÙA XUÂN TỪ CẢM NGHĨ ĐẠO PHẬT
302
Cái mùa Xuân vĩnh cửu đó, đã thấy được một lần là thấy...
TÂM LÀ NHƯ LAI TẠNG THIỀN SƯ THƯỜNG CHIẾU - NGUYỄN THẾ ĐĂNG
458
Pháp thân hay Như Lai, hay Như Lai tạng là bản tánh của tất cả...
SỰ TỰ DO CỦA ĐẠI DỤNG HIỆN TIỀN
603
Ví như con mắt động thì thấy nước lặng trong thành ra xáo...
TÌNH QUÊ SUỐT BUỔI VUI KHÔNG DỨT - NGUYỄN THẾ ĐĂNG
999
Thiên nhiên chính là sự biểu hiện cái khuôn mặt xưa nay của...
LỄ HỘI VÀO THÀNH
498
Khi Ba thân của Như Lai hài hòa với quang cảnh và chúng sanh mà...
TUỔI THƠ, SỰ THA HÓA VÀ NHỮNG TRẺ NHỎ THIÊNG LIÊNG
809
Người nào có thể thuần hóa giác quan và giỡn đùa với chúng...
TINH THẦN BỒ TÁT
845
Vậy thì lòng bi thật sự là gì? Có phải nó là một cảm xúc...
ĐỀU CÓ PHẬT TÁNH, TẠI SAO PHẢI TU?
1,114
Nếu tất cả chúng sanh đều sẳn có Phật tánh thì tại sao lại...