• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Robin Sharma
KHÓ KHĂN GIÚP HÉ LỘ TÀI NĂNG
90
Khó khăn giúp hé lộ tài năng. Những tổ chức tầm cỡ trên thế giới đều quan niệm rằng khó khăn là cơ hội để...
MỐI QUAN HỆ CÀNG SÂU SẮC TINH THẦN LÃNH ĐẠO CÀNG MẠNH MẼ
125
Ông ngừng lại ngửi một đóa hồng rồi tiếp tục, “Đừng làm con khủng long! Anh sẽ bị tiêu diệt.” Ông nói tiếp,...