Tác giả: DANH NGÔN

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

KINH DOANH

09/10/2019 view 144

  🌱 Khi bạn cảm thấy muốn bỏ, hãy nghĩ về tại sao bạn muốn bắt đầu.   🌱 Nếu cơ hội không gõ cửa, hãy xây dựng một cánh cửa. -- Milton Berle.   🌱 Kinh doanh là một phối hợp của chiến tranh và thể thao. -- André Maurois.   🌱 Người nào đang ngồi dưới bóng cây râm mát hôm nay bởi vì có ai đó đã…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

NGUYỄN DU 1 bài TB: 329 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 1 bài TB: 321 lượt xem/bài

JIM ROHN 3 bài TB: 321 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 298 lượt xem/bài

SHIRATORI HARUHIKO 3 bài TB: 252 lượt xem/bài

RANDY PAUSCH & JEFFREY ZASLOW 1 bài TB: 251 lượt xem/bài

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 1 bài TB: 251 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 247 lượt xem/bài

KINH DUY MA CẬT 1 bài TB: 231 lượt xem/bài

DALAI LAMA XIV 9 bài TB: 230 lượt xem/bài

SOGYAL RINPOCHE 1 bài TB: 226 lượt xem/bài

MASARU EMOTO 1 bài TB: 219 lượt xem/bài