Tác giả: DR. LLOYD FIELD

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

TIỀN BẠC VÀ ĐẠO ĐỨC

07/10/2019 view 326

“Quản lý một cách tỉnh thức là một cách áp dụng tôn giáo đúng đắn, thực sự, sâu sắc, uyên thâm và tha thiết.” – Abraham Maslow Tiến sĩ Lloyd Field, cựu Phó chủ tịch tập đoàn Johnson & Johnson về nhân sự, tư vấn kinh tế (Johnson & Johnson trong danh sách Fortune 500 - là bảng xếp hạng hàng năm danh sách 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ theo tổng doanh thu).…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

NGUYỄN DU 1 bài TB: 329 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 1 bài TB: 321 lượt xem/bài

JIM ROHN 3 bài TB: 321 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 298 lượt xem/bài

SHIRATORI HARUHIKO 3 bài TB: 252 lượt xem/bài

RANDY PAUSCH & JEFFREY ZASLOW 1 bài TB: 251 lượt xem/bài

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 1 bài TB: 251 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 247 lượt xem/bài

KINH DUY MA CẬT 1 bài TB: 231 lượt xem/bài

DALAI LAMA XIV 9 bài TB: 230 lượt xem/bài

SOGYAL RINPOCHE 1 bài TB: 226 lượt xem/bài

MASARU EMOTO 1 bài TB: 219 lượt xem/bài