Tác giả: GARCHEN RINPOCHE VIII

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

BÌNH GIẢNG 37 PHÁP TU CỦA BỒ TÁT_Pháp Tu Thứ 16

09/09/2019 view 84

"Mặc dù kẻ mà ta chăm sóc yêu thương như con đẻ lại xem ta như kẻ thù, hãy đối xử với kẻ đó như một bà mẹ hiền yêu thương đứa con bị bệnh. Đó là pháp tu của Bồ tát." Chịu đựng tình huống này là cực kỳ khó nhưng nó lại hay xảy ra. Khuyết điểm là gì? Đó là sự chấp ngã. Ví dụ như một…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

NGUYỄN DU 1 bài TB: 329 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 1 bài TB: 321 lượt xem/bài

JIM ROHN 3 bài TB: 321 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 298 lượt xem/bài

SHIRATORI HARUHIKO 3 bài TB: 252 lượt xem/bài

RANDY PAUSCH & JEFFREY ZASLOW 1 bài TB: 251 lượt xem/bài

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 1 bài TB: 251 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 247 lượt xem/bài

KINH DUY MA CẬT 1 bài TB: 231 lượt xem/bài

DALAI LAMA XIV 9 bài TB: 230 lượt xem/bài

SOGYAL RINPOCHE 1 bài TB: 226 lượt xem/bài

MASARU EMOTO 1 bài TB: 219 lượt xem/bài