Tác giả: THUBTEN ZOPA RINPOCHE

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

CHUYỂN HÓA PHI ĐẠO ĐỨC THÀNH ĐẠO ĐỨC

07/10/2019 view 108

"Mọi việc phải được làm với thái độ của bạn, cách suy nghĩ của bạn, động cơ của bạn." - Thubten Zopa Rinpoche Có Một Động Cơ Thanh Tịnh Điều tối quan trọng là bạn hãy có một động cơ đúng đắn bất luận đó là hành động gì. Cho dù bạn là một nông dân hay một thiền sư…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

NGUYỄN DU 1 bài TB: 329 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 1 bài TB: 321 lượt xem/bài

JIM ROHN 3 bài TB: 321 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 298 lượt xem/bài

SHIRATORI HARUHIKO 3 bài TB: 252 lượt xem/bài

RANDY PAUSCH & JEFFREY ZASLOW 1 bài TB: 251 lượt xem/bài

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 1 bài TB: 251 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 247 lượt xem/bài

KINH DUY MA CẬT 1 bài TB: 231 lượt xem/bài

DALAI LAMA XIV 9 bài TB: 230 lượt xem/bài

SOGYAL RINPOCHE 1 bài TB: 226 lượt xem/bài

MASARU EMOTO 1 bài TB: 219 lượt xem/bài