MỘT GIÁO HUẤN CỐT LÕI VỀ KHÔNG CỞI NHỮNG NÚT TRONG TỰ TÂM THIỀN GIẢ CỦA MITRAYOGI

MỘT GIÁO HUẤN CỐT LÕI VỀ KHÔNG CỞI NHỮNG NÚT TRONG TỰ TÂM THIỀN GIẢ CỦA MITRAYOGI

MỘT GIÁO HUẤN CỐT LÕI VỀ KHÔNG CỞI NHỮNG NÚT TRONG TỰ TÂM THIỀN GIẢ Của MITRAYOGI, BẬC THẦY CỦA NHỮNG NĂNG LỰC KỲ DIỆU

 

NHỮNG GIAI ĐIỆU TOẢ SÁNG

“Những Bài Ca Kim Cương Tinh Tuý Của Đại Ấn - Ấn Độ”

Giới Thiệu DZOGCHEN PONLOP RINPOCHE

-----o0o-----

Con kính lễ Thế Tôn, Quán Thế Âm cao cả
AHO! Cái vốn là vô sanh
là nguyên nhân tạo ra sanh tử và niết bàn
An trụ không đâu khác ngoài trung tâm của trái tim chính bạn,
nó sẽ được biết từ miệng của guru [1]


Nào, các ngài thiện ý, hãy nghe tôi!
Nguyên nhân sâu xa nhất tạo ra trói buộc
là con đường dẫn đến tự do
Ở đây, không có sự trói buộc nào cả [2]

 

Trong thành phố bao la của ảo ảnh,
những người mộng tự mình hưởng thụ
Khi hưởng thụ, không có sự hưởng thụ
Như thế những hiện tướng và tâm cần được biết [3]


Những hiện tướng khác nhau chính là tâm bạn
Chúng giống một bầy rắn
Tự tâm bạn, giống như một cầu vồng
là quang minh vốn có, không cố gắng [4]


Mọi sự sanh khởi như thế,
nhưng không sanh khởi chút nào như cái gì
Như vậy, cái được sanh ra là vô sanh
Cái vô sanh này là cách thế của cái được sanh [5]


Cũng như những sắc tướng trong một tấm gương,
âm thanh của đàn dây vina,
những tỳ kheo những sáng tạo huyễn thuật, và
những hình thành do phép lạ,

hãy chứng ngộ những tính chất của hiện hữu, không
hiện hữu, khởi, diệt, đến và đi [6]


Cũng như những ngựa và voi như huyễn
những hiện tướng là duyên sanh tương thuộc
Chân thực tại thì như bầu trời mùa thu
được nối kết với ba pháp của quang minh [7]


AHO! Vua vĩ đại của những thiền giả
AHO! Không buộc cũng không thoát
AHO! Không trừ bỏ, không nỗ lực
AHO! AHO! Đại lạc [8]


Trong tất cả chúng sanh không chứng ngộ,
và qua năng lực của đại bi,
công đức và trí huệ không điểm quy chiếu
trọn vẹn trong mọi phương diện sẽ là tuyệt hảo [9]

-----o0o-----

Trích: “Những Giai Điệu Toả Sáng”

“Những Bài Ca Kim Cương Tinh Tuý Của Đại Ấn - Ấn Độ”

Giới thiệu Dzogchen Ponlop Rinpoche

Karl Brunnhölzl Dịch

Luminous Melodies: Essential Doha Of Indian Mahamudra
Wisdom Publications, 2019
Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2020

Nxb. Thiện Tri Thức

Ảnh: nguồn internet

Bài viết mới nhất
BA KHÍA CẠNH CỦA SỰ THÔNG THÁI
75
"Dù muốn hay không, mọi thứ đều thay đổi. Điều duy nhất các...
ĐỨC TIN NHƯ SỰ TIN CẬY CHÂN THẬT
110
Kinh nghiệm trung tâm của Phật giáo Chân tông được gọi là tín...
KHUYẾT ĐIỂM TRONG THAM THIỀN KHÔNG ĐÚNG
59
Những lỗi lầm trở nên càng lúc càng vi tế hơn. Một lỗi lầm...
KIẾN THỨC SO VỚI SỰ THÔNG THÁI
51
Quyển sách này ra đời bởi khao khát muốn hiểu rõ những điều...
TÂM BAO LA NHƯ ĐẠI DƯƠNG
54
Tâm tỏa rộng là tâm không còn cái tôi và không còn bám víu, và...
HIỂU THẤU ĐÁO - MỐI LIÊN HỆ GIỮA NGHỆ THUẬT VÀ VẬT LÝ
58
Nghệ thuật và vật lý, giống như sóng và hạt, là một lưỡng...
LÒNG VỊ THA
41
Không có sự kêu gọi nào lớn lao hơn là phục vụ đồng loại....
TÂM BI
65
Trạng thái của tâm bi, một sự rúng động của con tim, bao giờ...
GIÁO DỤC NHÂN CÁCH TRÊN NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC
82
Từ xa xưa, hai tôn giáo lớn của nhân loại là Phật giáo và...
Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA GIÁO DỤC
106
Một nhân tố khác trong sự vun đắp của kỹ thuật là nó trao...