Hỏi Đáp

Danh sách bài viết

Câu hỏi: Mẹ của con gần đây vừa qua đời. Làm sao để con có thể giúp bà tốt nhất?

câu hỏi: mẹ của con gần đây vừa qua đời. làm sao để con có thể giúp bà tốt nhất?

Và hãy nghĩ rằng thần thức của mẹ con đã đi đến Cõi Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc nơi có Phật A Di Đà. Theo cách này thì con có thể thực sự mang lại lợi ích cho người mẹ vừa mất của mình.

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỐT LÕI GIỮA MỘT CÂU HỎI ĐÚNG VÀ MỘT CÂU HỎI SAI? - Hỏi đáp

điểm khác biệt cốt lõi giữa một câu hỏi đúng và một câu hỏi sai? - hỏi đáp

Câu hỏi Đúng là loại câu hỏi mà việc cố gắng tìm ra câu trả lời giúp bạn trưởng thành hơn trong việc “nhận thức thế giới” và “tự nhận thức”. Ngược lại, khi cố gắng trả lời câu hỏi Sai, tâm thức của bạn bị nỗi...

Người Phật tử có cố gắng chia sẻ giáo lý với người khác không? - Hỏi - Đáp

người phật tử có cố gắng chia sẻ giáo lý với người khác không? - hỏi - đáp

Chỉ dẫn giáo lý cho họ với sự luôn quan tâm, từ ái, khoan dung, chánh trực và chân thành. Hãy để đạo lý tỏa sáng qua lời nói và hành động của bạn. Nếu mỗi người chúng ta, bạn và tôi, hiểu chân lý rốt ráo, thực hành chân lý đầy...

Quy y Tam Bảo là gì? - Hỏi - Đáp

quy y tam bảo là gì? - hỏi - đáp

Quy y Phật là chấp nhận niềm tin rằng con người có thể giác ngộ và hoàn thiện như Ðức Phật. Quy y Pháp có nghĩa là hiểu được Bốn Chân Lý Mầu Nhiệm và cuộc sống của mình nương theo Bát Chánh Ðạo. Quy y Tăng tức là tìm sự hổ...

Có phải Đức Phật là Thượng đế? - Hỏi - Đáp

có phải đức phật là thượng đế? - hỏi - đáp

Ngài không là Thượng đế và Ngài cũng không tuyên bố như thế. Ngài là Người giảng dạy con đường đưa đến giác ngộ, từ kinh nghiệm thực chứng của Ngài.

Đức Phật là ai? Hỏi - Đáp

đức phật là ai? hỏi - đáp

Ngài Siddhattha Gotama sinh ra vào năm 563 trước Công nguyên, trong một hoàng tộc tại Lumbini, nay thuộc xứ Nepal. Vào năm 29 tuổi, Ngài nhận thức rằng tiện nghi vật chất và an ninh trong thế gian không bảo đảm hạnh phúc;