• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Jiddu Krishnamurti
BUỔI SÁNG KHÔNG THUỘC VỀ CỦA RIÊNG AI
301
Hôm nay là buổi sáng thứ hai của mùa xuân. Cảnh vật đẹp một...
TRẬT TỰ
208
Chỉ tâm thức biết sự vô trật tự. Trạng thái “không...
SỰ LIÊN TỤC
514
Đó là một ngày mới, và chừng một giờ nữa mặt trời mới...
KHI CÓ TÌNH YÊU, CÁI TÔI KHÔNG HIỆN DIỆN
693
Câu hỏi khác là: chúng ta có cần một niềm tin thuộc bất kỳ...
TRỞ THÀNH LÀ XUNG ĐỘT
674
Bạn có hiểu ý tôi nói gì qua từ ngữ cái tôi? Qua đó, tôi...
TỰ DO NGAY KHỞI ĐẦU
598
Nếu chúng ta có thể hiểu rõ sự thôi thúc đằng sau lòng ham...
ĐỂ HỌC HỎI CÁI TRÍ PHẢI YÊN LẶNG
645
Học hỏi là một việc và thu được hiểu biết là một việc...
LẮNG NGHE MANG LẠI TỰ DO
955
Lắng nghe không có nỗ lực Bây giờ bạn đang lắng nghe tôi;...
Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA GIÁO DỤC
1,162
Một nhân tố khác trong sự vun đắp của kỹ thuật là nó trao...
GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA CỦA SỐNG
819
Qua giáo dục và môi trường sống, tất cả chúng ta đã được...
SỐNG LÀ QUAN SÁT LẮNG NGHE
1,096
Hành động toàn vẹn đi từ quan sát, lắng nghe cho đến tiếng...
TÌNH YÊU ĐỐI VỚI CHÍNH SỰ VẬT
725
Có một con chim màu xám lốm đốm, lớn gần bằng con quạ ;...
NHẬN BIẾT HAM MUỐN
1,028
Vâng, tôi nghĩ nó được đặt nền tảng trên sự tưởng tượng...