• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Jiddu Krishnamurti
GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA CỦA SỐNG
65
Qua giáo dục và môi trường sống, tất cả chúng ta đã được...
SỐNG LÀ QUAN SÁT LẮNG NGHE
194
Hành động toàn vẹn đi từ quan sát, lắng nghe cho đến tiếng...
TÌNH YÊU ĐỐI VỚI CHÍNH SỰ VẬT
230
Có một con chim màu xám lốm đốm, lớn gần bằng con quạ ;...
NHẬN BIẾT HAM MUỐN
206
Vâng, tôi nghĩ nó được đặt nền tảng trên sự tưởng tượng...
THỰC TẠI LÀ CÁI ĐANG LÀ - BÚT HOA - KRISHNAMURTI
388
Cuộc đời luôn luôn là hiện tiền sinh động, thời gian luôn...
CÁI ĐẸP
281
Phải chăng cái đẹp đơn thuần là sự mật thiết với tri...
TẠI SAO CẦN NHỮNG VỊ THẦY TINH THẦN?
276
Sự thật chỉ có thể đến với cái trí mà trống không khỏi...