• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Jiddu Krishnamurti
BUỔI SÁNG KHÔNG THUỘC VỀ CỦA RIÊNG AI
547
Hôm nay là buổi sáng thứ hai của mùa xuân. Cảnh vật đẹp một...
TRẬT TỰ
279
Chỉ tâm thức biết sự vô trật tự. Trạng thái “không...
SỰ LIÊN TỤC - Jiddu Krishnamurti
615
Đó là một ngày mới, và chừng một giờ nữa mặt trời mới...
TỰ DO NGAY KHỞI ĐẦU - QUYỂN SÁCH CỦA CUỘC ĐỜI – J. KRISHNARMURTI
1,389
Nếu chúng ta có thể hiểu rõ sự thôi thúc đằng sau lòng ham...
ĐỂ HỌC HỎI CÁI TRÍ PHẢI YÊN LẶNG - QUYỂN SÁCH CỦA CUỘC ĐỜI – J. KRISHNARMURTI
1,361
Học hỏi là một việc và thu được hiểu biết là một việc...
TÌNH YÊU ĐỐI VỚI CHÍNH SỰ VẬT - KRISHNAMURTI – BÚT HOA
921
Có một con chim màu xám lốm đốm, lớn gần bằng con quạ ;...