• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Jiddu Krishnamurti
SỰ LIÊN TỤC
298
Đó là một ngày mới, và chừng một giờ nữa mặt trời mới...
KHI CÓ TÌNH YÊU, CÁI TÔI KHÔNG HIỆN DIỆN
261
Câu hỏi khác là: chúng ta có cần một niềm tin thuộc bất kỳ...
TRỞ THÀNH LÀ XUNG ĐỘT
341
Bạn có hiểu ý tôi nói gì qua từ ngữ cái tôi? Qua đó, tôi...
TỰ DO NGAY KHỞI ĐẦU
312
Nếu chúng ta có thể hiểu rõ sự thôi thúc đằng sau lòng ham...
ĐỂ HỌC HỎI CÁI TRÍ PHẢI YÊN LẶNG
393
Học hỏi là một việc và thu được hiểu biết là một việc...
LẮNG NGHE MANG LẠI TỰ DO
520
Lắng nghe không có nỗ lực Bây giờ bạn đang lắng nghe tôi;...
Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA GIÁO DỤC
596
Một nhân tố khác trong sự vun đắp của kỹ thuật là nó trao...
GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA CỦA SỐNG
431
Qua giáo dục và môi trường sống, tất cả chúng ta đã được...
SỐNG LÀ QUAN SÁT LẮNG NGHE
699
Hành động toàn vẹn đi từ quan sát, lắng nghe cho đến tiếng...
TÌNH YÊU ĐỐI VỚI CHÍNH SỰ VẬT
572
Có một con chim màu xám lốm đốm, lớn gần bằng con quạ ;...
NHẬN BIẾT HAM MUỐN
540
Vâng, tôi nghĩ nó được đặt nền tảng trên sự tưởng tượng...
THỰC TẠI LÀ CÁI ĐANG LÀ - BÚT HOA - KRISHNAMURTI
840
Cuộc đời luôn luôn là hiện tiền sinh động, thời gian luôn...