Liên Hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Website: https://taidayvabaygio.org

Email: taidayvabaygio@gmail.com

Facebook: facebook.com/taidayvabaygio

THÔNG TIN THÊM

Giới thiệu

Con người toàn diện – Hạnh phúc toàn diện

Thông tin bổ sung

Tại Đây và Bây Giờ hân hoan chào đón các bạn cùng tham gia giao lưu và trao đổi các trải nghiệm trong cuộc sống, các chia sẻ về cảm xúc – cảm nhận về nhân sinh quan và thế giới quan từ đó nhìn lại bản thân, học tập lẫn nhau, bổ sung cho nhau nhằm xây dựng một lối sống đạo đức - lành mạnh cho bản thân và cho tất cả mọi người trong các cộng đồng để hướng đến một cuộc sống an vui và hạnh phúc.

Nội quy trang

- Chia sẻ các bài viết cảm nhận về cuộc sống từ các cộng đồng xã hội khác nhau không phân biệt tôn giáo hay vô thần.¬

- Bài viết không khuyến khích đề cập hay bàn luận các vấn đề đảng phái hay chính trị.

- Khuyến khích các bài viết ngắn gọn, xúc tích, có hình ảnh minh họa kèm theo. Bài viết chú trọng vào một trong hai chủ đề chính là đời sống xã hội hoặc đời sống tâm linh.

- Các bình luận nên mang tinh thần thiện ý và xây dựng cho nhau. Mọi bài viết và bình luận đi trái với quy định trên sẽ không được chấp nhận.

Hai hình thức đăng bài lên trang

- Gởi bài viết của bạn vào hộp thư: taidayvabaygio@gmail.com

- Đăng trực tiếp lên trang fanpage: Tại Đây và Bây Giờ.

Mọi thắc mắc về chất lượng và phản ánh. Quý vị có thể gửi thư liên hệ với chúng tôi qua form dưới đây. Xin cám ơn!