Đời Sống Tâm Linh

Danh sách bài viết

ĐẠI THỦ ẤN HAY ĐẠI VIÊN MÃN - ĐẠI SƯ GARCHEN TRIPTUL RINPOCHE - TUỆ ĐĂNG PHỔ CHIẾU

đại thủ ấn hay đại viên mãn - đại sư garchen triptul rinpoche - tuệ đăng phổ chiếu

​​​​​​​Nói về Đại Thủ Ấn hay Đại Viên Mãn: chúng ta có thể mô tả bằng các tên khác nhau như Đại Thủ Ấn (Mahamudra) hay Đại Viên Mãn (Dzogchen) hay Trung Quán (Madhyamaka). Có vẻ như là có các khái niệm khác nhau và do đó một...

NGHI THỨC THỌ GIỚI BỒ ĐỀ TÂM - JIGME LINGPA -KHO BÁU THIỆN ĐỨC

nghi thức thọ giới bồ đề tâm - jigme lingpa -kho báu thiện đức

“Tăng thượng duyên” để Bồ Đề Tâm sinh khởi là việc theo học toàn tâm với một bậc chân sư. Bậc đạo sư là người trì giữ giới luật và thông thạo con đường Đại Thừa nên Ngài cần sở hữu mọi phẩm tính vô song và có khả...

CHÁNH HẠNH NIỆM PHẬT MỘNG DU TẬP – ĐẠI SƯ HÁM SƠN

chánh hạnh niệm phật mộng du tập – đại sư hám sơn

Niệm Phật tức là tham thiền không phải hai pháp, ngay lúc niệm Phật, trước tiên phải buông bỏ hết thảy các thứ vọng niệm, tạp loạn phiền não, tham, sân, si, buông bỏ đến chỗ không còn gì để buông bỏ, chỉ để khởi một câu “A...

TĂNG CƯỜNG LÒNG SÙNG MỘ TRONG TÂM MÌNH: CẦU GỌI CÁC GURU TỪ NƠI XA - NHỮNG GIÁO HUẤN CỦA GAMPOPA

tăng cường lòng sùng mộ trong tâm mình: cầu gọi các guru từ nơi xa - những giáo huấn của gampopa

Hỡi bậc Guru, xin nghĩ đến con.

ÁNH SÁNG CHÓI LỌI VÀ ÊM DỊU - Trích: BÀN VỀ SINH TỬ - Tác giả: Andrew Holececk - Nhóm Dòng Sống dịch – NXB Thế Giới & NXB Thiện Tri Thức 2022

ánh sáng chói lọi và êm dịu - trích: bàn về sinh tử - tác giả: andrew holececk - nhóm dòng sống dịch – nxb thế giới & nxb thiện tri thức 2022

Trong bardo, ánh sáng mờ nhạt màu trắng đại diện cho cõi thiên (deva); ánh sáng mờ nhạt màu đỏ đại diện cho cõi thần (asura); ánh sáng mờ nhạt màu lam đại diện cho cõi người (manushya); ánh sáng mờ nhạt màu lục đại diện cho cõi thú...

TUYÊN BỐ TỐI HẬU VỀ TÍNH ĐƠN GIẢN - GURU RINPOCHE - PHÁT HIỆN BỞI CHOKGYUR LINGPA

tuyên bố tối hậu về tính đơn giản - guru rinpoche - phát hiện bởi chokgyur lingpa

Samantabhadra (Phổ Hiền) thì không tốt và xấu. Mệt mỏi biết bao khi xem ngài là nhị nguyên, như tốt và xấu! Đáng thương biết bao khi cho ngài là trong sạch hay không trong sạch. Ta tuyên bố đều này trong pháp giới không có tốt và xấu.

ĐẠI BI TÂM NGUYỆN CỦA PHỔ HIỀN NHƯ LAI GARCHEN RINPOCHE

đại bi tâm nguyện của phổ hiền như lai garchen rinpoche

Phật Phổ Hiền là tâm của chính bạn và để thấy biết tâm đó, chúng ta cần tỉnh giác, có nghĩa là chúng ta cần hiểu sự vận hành của nghiệp. Nguyện cho tất cả thành tựu giác ngộ, có nghĩa là tất cả đều thoát khỏi đau khổ,...

KARMAPA CHODRAG GYALTSHO (1454 - 1506) - CUỘC ĐỜI SIÊU VIỆT CỦA 16 VỊ TỔ KARMAPA TÂY TẠNG

karmapa chodrag gyaltsho (1454 - 1506) - cuộc đời siêu việt của 16 vị tổ karmapa tây tạng

“Không có gì trong thế giới, ngoài Tánh Không. Người ta có thể nghĩ có một bản chất, nhưng họ đã sai lầm. Với tôi, không có sanh cũng không có diệt.”

HOẠT ĐỘNG GIÁC NGỘ VÔ NIỆM ĐỂ LÀM LỢI LẠC CHÚNG SINH - PHÁP BẢO CỦA SỰ GIẢI THOÁT - JE GAMPOPA

hoạt động giác ngộ vô niệm để làm lợi lạc chúng sinh - pháp bảo của sự giải thoát - je gampopa

Trước hết ta phát triển Bồ đề tâm, kế đó con đường được thực hành và cuối cùng kết quả, Phật quả, được thành tựu. Bởi tất cả những mục tiêu này được theo đuổi chỉ để tiệt trừ đau khổ của chúng sinh và đảm bảo...

TÍNH KHÔNG THỂ TÁCH RỜI CỦA CÁC PHẨM TÍNH - Trích “LUẬN PHẬT TÍNH” (UTTARA – TANTRA)  - Thrangu Rinpoche luận giải

tính không thể tách rời của các phẩm tính - trích “luận phật tính” (uttara – tantra)  - thrangu rinpoche luận giải

ính bất khả phân ly của bốn phẩm tính này tương tự như mặt trời và ánh sáng của mặt trời bởi vì người ta không thể có cái này mà không có cái kia