Tác giả: Dilgo Khyentse Rinpoche

THỌ NHẬN BỐN QUÁN ĐẢNH - DILGO KHYENTSE – VIÊN NGỌC NHƯ Ý

thọ nhận bốn quán đảnh - dilgo khyentse – viên ngọc như ý

Giờ đây, chúng ta đã học cách làm thế nào quán tưởng chính mình là Vajrayogini với Guru Rinpoche trên đầu, làm thế nào cầu thỉnh các bổn tôn trí huệ đến từ cõi Phật, và làm thế nào các bổn tôn hòa nhập vào chúng ta. Chúng ta đã...

TẤT CẢ  ĐỀU LÀ BIỂU LỘ CỦA PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO - VIÊN NGỌC NHƯ Ý - DILGO KHYENTSE RINPOCHE

tất cả  đều là biểu lộ của phương tiện thiện xảo - viên ngọc như ý - dilgo khyentse rinpoche

Nếu chúng ta gặp những hoàn cảnh may mắn, đừng bao giờ bám níu vào chúng mà nên coi chúng như những giấc mộng hay ảo ảnh. Nếu chúng ta thành công và giàu có, sống trong một lâu đài đẹp đẽ, ta đừng cho rằng mình là quan trọng hay vĩ...