Bài viết mới nhất
HOÀN HẢO
0
Nếu chỉ vì một chút sao nhãng nỗ lực 1% cuối cùng mà có khi...
DANH HOẠ NGUYỄN GIA TRÍ - SÁNG TẠO
21
21-07-1984 Tâm Vương chỉ có nhất tâm. Có những người không...
CẢM GIÁC QUYỀN LỰC HỦY HOẠI NIỀM VUI SỐNG
33
Mặc dù đại đa số mọi người muốn sở hữu nhiều - quyền...
NGUỒN CẢM HỨNG
21
Muốn an tâm, bạn hãy đi dạo vào lúc bình minh trong công viên,...
TIẾP THỊ, TRUYỀN THÔNG, VÀ NHỮNG TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ KHÁC
37
Hãy nghĩ xem bạn nhận được bao nhiêu email mỗi ngày. Rất...
NGHIỆP VÀ LUÂN HỒI
39
“Tôi làm chủ Nghiệp của mình. Tôi kế thừa Nghiệp. Khi sinh...
PHẬT KHAI THỊ VỀ MẬT GIÁO
75
Thần chú, mantra, có nghĩa là “hộ trì tâm”, có công năng là...
KHAI THỊ ĐẠO TRÀNG TU CHỨNG
49
Đàn tràng là sự sắp xếp theo trật tự, đây là Sự. Và Sự...
GIỚI ĐỊNH HUỆ - SUỐI NGUỒN TÂM LINH - AJAHN CHAH
74
Những điều kiện làm phát sinh Đạo là giới, định, huệ. Khi...
NIỀM TIN
110
Ta hay nghĩ niềm tin là tín ngưỡng hay học thuyết như rất...
TÙY TÂM MÌNH TỊNH, TỨC CÕI PHẬT TỊNH
67
Người có hai hạng, pháp không có hai thứ. Mê ngộ khác nhau, cho...
ĐỒNG SỰ - NGƯỜI CÙNG TÂM NGUYỆN SẼ CHUNG ĐƯỜNG
138
Thiền sư Đạo Nguyên của Nhật Bản đã giải thích về...
CÁI CHẾT VÀ VÔ THƯỜNG
143
Một thân làm người với đầy đủ tự do và cơ hội để học...
NGHỆ THUẬT HOÀ BÌNH: NHỮNG LỜI DẠY CỦA KHAI TỔ AKIDO
39
Một võ sĩ đích thực thì luôn được võ trang bằng ba thứ:...
SAMADHI MỌI SỰ LÀ NHƯ HUYỄN
69
Câu kệ chót gồm mọi sự ở trước. Trước hết bạn phải có...
CĂN TAI VIÊN THÔNG HƠN HẾT
177
Tánh nghe ấy thường trụ bất động, không phải vì không có...
RỘNG ĐỂ LẠI KHUÔN PHÉP TU HÀNH
118
Nói dối, nói quanh co, gợi ý ta có chứng đắc là tội đại...