Bài viết mới nhất

PHÉP HUYỀN DIỆU CỦA SỰ HÒA HỢP

15/11/2019 view 123

Hãy nhớ về một kỷ niệm, khi bạn và một người khác hoàn toàn hòa hợp. Người ấy có thể là bạn bè, người yêu, thành viên gia đình hoặc một người mới gặp. Nhớ lại quãng thời gian ấy và tìm hiểu điều gì ở người đấy khiến cho bạn cảm…

Video

BBC Phim Tài liệu Về Cuộc Đời Đức Phật

Tác giả nổi bật

Xem tất cả

NGUYỄN DU 1 bài TB: 362 lượt xem/bài

JIM ROHN 3 bài TB: 359 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 1 bài TB: 352 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 328 lượt xem/bài

PHÉP HUYỀN DIỆU CỦA SỰ HÒA HỢP

15/11/2019 view 123

Hãy nhớ về một kỷ niệm, khi bạn và một người khác hoàn toàn hòa hợp. Người ấy có thể là bạn bè, người yêu, thành viên gia đình hoặc một người mới gặp. Nhớ lại quãng thời gian ấy và tìm hiểu điều gì ở người đấy khiến cho bạn cảm…

CHUYỆN TIỀN THÂN CỦA A NAN VÀ ĐỨC PHẬT

Vào thời Đức Phật Padumuttara, một trăm ngàn kiếp trái đất trước, khi quan sát vị thị giả của Đức Phật tận tụy phục vụ Ngài và chư tăng trong mùa an cư kiết hạ, Thái tử Sumanakumara – tiền thân của Trưởng lão Ananda – nảy sanh lòng kính mến, ngưỡng mộ dày sâu. Sau ba tháng cúng dường và phục vụ Đức Phật và chư tăng trong mùa…

Tác giả nổi bật

Xem tất cả

NGUYỄN DU 1 bài TB: 362 lượt xem/bài

JIM ROHN 3 bài TB: 359 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 1 bài TB: 352 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 328 lượt xem/bài

RANDY PAUSCH & JEFFREY ZASLOW 1 bài TB: 281 lượt xem/bài

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 1 bài TB: 278 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 266 lượt xem/bài

SOGYAL RINPOCHE 1 bài TB: 257 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 255 lượt xem/bài

KINH DUY MA CẬT 1 bài TB: 248 lượt xem/bài

MASARU EMOTO 1 bài TB: 244 lượt xem/bài

INAMORI KAZUO 7 bài TB: 238 lượt xem/bài