Bài viết mới nhất
GẠN HỎI CÁI TÂM
12
Phật bảo: Lành thay, A Nan! Các ông phải biết: tất cả chúng...
CHẤP TÂM Ở TRONG THÂN
13
A Nan, ông cũng như vậy. Tâm linh của ông sáng tỏ rõ biết tất...
CẢM THỨC ~ SỰ NHẬN BIẾT
43
Phần hai. Với hy vọng rằng giờ đây tôi đã làm lung lay những...
TIÊU TRỪ MÊ LẦM TRÊN CON ĐƯỜNG
34
Có hai cấp độ của Bồ đề tâm, tương đối và tối hậu. Cái...
PHẦN MỞ ĐẦU - QUYỂN 1
18
Một thời Phật ở tịnh xá Kỳ Hoàn thành Thất La Phiệt, cùng...
DUYÊN KHỞI CỦA KINH
27
Ba pháp Xa ma tha (Chỉ), Tam ma bát đề (Quán) và Thiền na (Chỉ...
KINH LĂNG NGHIÊM - HÀNH GIẢI
45
A Nan thấy Phật, đảnh lễ khóc lóc, hối hận từ vô thủy...
DILGO KHYENTSE RINPOCHE
36
Khyentse Rinpoche sinh năm 1910, là con trai thứ tư của gia đình Dilgo...
LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC
47
“Có mặt ở đó, tôi yêu cầu được xem tài liệu đó. Cái séc...
PHẨM TU TẬP ĐÚNG THỨ BA
95
Nầy Xá Lợi Phất! Như ngã chúng sanh thọ giả, mạng giả, sanh...
GIỮ LIÊN LẠC VỚI CƠ THỂ
74
Thỉnh thoảng, cơ thể có thể xử lý thông tin trước khi trí óc...
NHỮNG ĐIỀU XẢY RA CÓ THỂ GIÚP CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO
110
Một trong những điều kiện sinh tồn là đôi khi chúng ta sẽ...
TỰ TÁNH PHẬT MỘT THỂ BA THÂN
132
Thiện tri thức! Đã quy y Tam Bảo chính mình rồi mỗi mỗi hãy...
NGƯỜI CỐ VẤN
107
Người mẹ thân yêu của tôi từng nói với anh em chúng tôi...
Chú thích
113
Sư chói sáng như những biểu lộ của Pháp sâu xa và rộng lớn,...
Thuật ngữ
85
Tám dấu hiệu tốt lành: Tám biểu tượng truyền thống của sự...
Dòng Đại Toàn Thiện của Nyoshul Khenpo
160
Trong giây phút ấy, xích xiềng của sự bám chấp nhị nguyên...
ĐỂ XUA TAN NỖI SỢ
112
Thật vậy, niềm tin vào chính mình và tin vào khả năng của...
THẾ NÀO LÀ NHỮNG TAM MUỘI?
123
Phổ trang nghiêm pháp giới tam muội, phổ chiếu nhứt thiết tam...