Bài viết mới nhất

SỰ BÌNH AN KHÔNG LAY CHUYỂN

12/12/2019 view 30

Tôi từng ở trong một cái chùa trong rừng, cách làng xóm khoảng nửa dặm. Một tối nọ dân làng tổ chức ăn uống tiệc tùng rất ồn ào, lúc đó tôi đang đi thiền. Chắc cũng đã hơn 11 giờ tối. Từ buổi trưa ngày hôm đó trong tôi cảm giác rất lạ thường. Tâm tôi rất tĩnh lặng. Hầu như chẳng có nghĩ suy nào. Tôi cảm thấy…

Video

BBC Phim Tài liệu Về Cuộc Đời Đức Phật

Tác giả nổi bật

Xem tất cả

DR. LLOYD FIELD 1 bài TB: 445 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 391 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 374 lượt xem/bài

JIM ROHN 4 bài TB: 314 lượt xem/bài

GIEO TÍNH CÁCH – GẶT SỐ PHẬN

Khẳng định phẩm chất của bạn "Nếu bạn luôn luôn làm những gì đã làm, bạn sẽ luôn nhận được những gì đã nhận được. Và nếu bạn luôn nghĩ giống như đã nghĩ, bạn cũng sẽ luôn làm những gì đã từng làm". - Henry Ford  Trước hết, cần học cách quan sát trong tĩnh lặng. Bạn sẽ nhận thấy những ý tưởng, cảm xúc, con người và hoàn…

SỰ BÌNH AN KHÔNG LAY CHUYỂN

12/12/2019 view 30

Tôi từng ở trong một cái chùa trong rừng, cách làng xóm khoảng nửa dặm. Một tối nọ dân làng tổ chức ăn uống tiệc tùng rất ồn ào, lúc đó tôi đang đi thiền. Chắc cũng đã hơn 11 giờ tối. Từ buổi trưa ngày hôm đó trong tôi cảm giác rất lạ thường. Tâm tôi rất tĩnh lặng. Hầu như chẳng có nghĩ suy nào. Tôi cảm thấy…

Tác giả nổi bật

Xem tất cả

DR. LLOYD FIELD 1 bài TB: 445 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 391 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 374 lượt xem/bài

JIM ROHN 4 bài TB: 314 lượt xem/bài

RANDY PAUSCH & JEFFREY ZASLOW 1 bài TB: 299 lượt xem/bài

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 1 bài TB: 297 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 291 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 288 lượt xem/bài

ERICA BREALEY 1 bài TB: 282 lượt xem/bài

SHIRATORI HARUHIKO 4 bài TB: 268 lượt xem/bài

MASARU EMOTO 1 bài TB: 267 lượt xem/bài

KINH DUY MA CẬT 1 bài TB: 263 lượt xem/bài