Bài viết mới nhất
NHỮNG LỜI KHUYÊN CẦN THIẾT TRONG TỌA THIỀN
35
Ma cảnh (makyo) là những hiện tượng - ảo kiến, ảo tưởng,...
SỰ HÀI HÒA GIỮA THỂ CHẤT VÀ TINH THẦN
43
“Những người phát triển đời sống tinh thần nhiều nhất sẽ...
HỌC CÁCH ĐỂ THAY ĐỔI
46
Vì thế đây là tiên đề kỳ diệu của cuộc sống: Để có...
BẤT TOÀN
35
Mọi thứ luôn hoàn hảo Trong cuộc sống bất toàn
NHỮNG BÀI KỆ VÀ LUẬN GIẢNG
34
Những tư tưởng tham lam và thù ghét giống như những cầu vồng...
CHÚNG SANH VÀ THẾ GIỚI, CÔNG ĐỨC SÁU CĂN
103
Nay ông nên biết những phương Đông, Tây, Nam, Bắc, đông nam,...
CĂN VÀ TÁNH
91
Do hai thứ sáng và tối hiển bày lẫn nhau trong tánh diệu viên,...
TẤT CẢ CHÚNG SANH ĐỀU CÓ PHẬT TÁNH
165
Nầy Thiện nam tử! Sự đáp nạn của thế gian có ba: Một là...
LÒNG TỐT THẬT SỰ
92
Tôi nghĩ đến một vị thầy giáo tốt bụng, được các học...
BÀI CA NHƯ HUYỄN
91
Cho đến lúc ấy tôi cầu nguyện rằng do năng lực của nghiệp...
NÉ TRÁNH SỰ CHỈ TRÍCH PHÊ BÌNH
52
Thời gian đầu, bạn sẽ phải nỗ lực nhiều để giữ thái...
TÔI CŨNG KHỔ CỰC LẮM ĐÂY
129
Tôi cũng khổ cực lắm đây. “Sếp thì có gì mà cực...
QUÁN TRÓI, MỞ (TRIỀN GIẢI)
123
Giả sử nói có trói buộc và giải thoát, vậy nên quan sát xem...
ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ - Nguyễn Thế Đăng
397
“Lại như gương tròn đầy chẳng phải chỗ bóng hình các chất...
CHỈ NGHĨA QUYẾT ĐỊNH
197
‘‘Nhân địa pháp hạnh bản khởi của Như Lai và chỗ phát...