Bài viết mới nhất
BA KHÍA CẠNH CỦA SỰ THÔNG THÁI
75
"Dù muốn hay không, mọi thứ đều thay đổi. Điều duy nhất các...
ĐỨC TIN NHƯ SỰ TIN CẬY CHÂN THẬT
110
Kinh nghiệm trung tâm của Phật giáo Chân tông được gọi là tín...
KHUYẾT ĐIỂM TRONG THAM THIỀN KHÔNG ĐÚNG
59
Những lỗi lầm trở nên càng lúc càng vi tế hơn. Một lỗi lầm...
KIẾN THỨC SO VỚI SỰ THÔNG THÁI
51
Quyển sách này ra đời bởi khao khát muốn hiểu rõ những điều...
TÂM BAO LA NHƯ ĐẠI DƯƠNG
54
Tâm tỏa rộng là tâm không còn cái tôi và không còn bám víu, và...
HIỂU THẤU ĐÁO - MỐI LIÊN HỆ GIỮA NGHỆ THUẬT VÀ VẬT LÝ
58
Nghệ thuật và vật lý, giống như sóng và hạt, là một lưỡng...
LÒNG VỊ THA
41
Không có sự kêu gọi nào lớn lao hơn là phục vụ đồng loại....
TÂM BI
65
Trạng thái của tâm bi, một sự rúng động của con tim, bao giờ...
GIÁO DỤC NHÂN CÁCH TRÊN NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC
82
Từ xa xưa, hai tôn giáo lớn của nhân loại là Phật giáo và...
Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA GIÁO DỤC
106
Một nhân tố khác trong sự vun đắp của kỹ thuật là nó trao...
THIỂU DỤC VÀ TRI TÚC
93
Vả lại, ngày nay nhân loại dang chứng kiến một sự mất quân...
QUÁN CHÚNG SANH - KINH DUY MA CẬT
122
Thiên nữ nói: “Lời nói, văn tự đều là tướng giải thoát....
TRUNG ẤM THIỀN ĐỊNH - NHỮNG GIÁO LÝ PHOWA VÀ BARDO
108
Một khi chúng ta chứng ngộ rằng một hoạt động hoặc kinh...
THỰC HÀNH ĐÚNG PHẬT PHÁP
97
Có đức tin không có nghĩa là rên rỉ, thút thít; mà có nghĩa là...
TÌNH YÊU VÔ NGÃ
83
Tương tác với xã hội vẫn cần được duy trì và phát triển,...
NHỮNG CÂU DANH NGÔN BẤT HỦ
129
Thuốc đắng thì hết bệnh, nói thẳng thường bị oán...
CHÉP KINH THOÁT KHỔ
120
An Sĩ toàn thư là một bộ sách khuyến thiện từng được Đại...
LUYỆN TÂM
121
Bạn có theo đạo Phật hoặc có trở thành Phật tử hay không,...
MÀI GIŨA NHÂN CÁCH VÀ NÂNG CAO TÂM HỒN
146
Lời nói và hành động của những người thuộc hàng ngũ lãnh...
BÀI CA KIM CƯƠNG CỦA CHỖ ẨN TU CÔNG VIÊN NAI
86
Đảnh lễ Phật nguyên sơ Samantabhadra. Không nhận biết...