Bài viết mới nhất
KHẲNG ĐỊNH NIỀM TIN, KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN, GILLIAN STOKES
16
Một khi đã tin, người ta sẳn sàng dấn thân và dám hy sinh. Còn...
THẬP HỒI HƯỚNG
15
Hồi hướng có hai, hồi hướng về chúng sanh và hồi hướng về...
TỨ GIA HẠNH
13
Con đường Phật giáo ít nói chứng đắc mà nói đến nhẫn:...
GIÁC NGỘ - THIỀN SƯ TAISEN DESHIMARU - HỎI THIỀN
14
Phần đông người ta sống như người điên thật sự. Họ sống...
NĂNG LỰC TRI GIÁC
92
Nếu bạn cho rằng mình không thể thể hiện bản thân tốt tại...
HỘI NHẬP CỦA TỊNH QUANG VỚI BA ĐỘC
142
Nhiều người có những kinh nghiệm cận tử. Họ nói rằng sau...
KẺ KHÁC
85
Giả sử bạn thức dậy vào một buổi sáng và phát hiện ra...
NIỀM TIN LÀ CHÌA KHÓA
87
Trên mọi thứ, phải tin rằng bạn có Phật tánh, năng lực tự...
ĐÁNH THỨC CON NGƯỜI PHI THƯỜNG TRONG BẠN, ANTHONY ROBBINS
79
“Một khi trí óc con người đã đã mở rộng để chứa đựng...
THẬP TRỤ
217
Còn dùng phương tiện, nghĩa là chưa y trên tánh mà tu, cái này...
THẬP HẠNH
67
Chỉ cần một hạnh trong mười hạnh mà đi cho đến tận cùng...
ĐẠI BI VÀ TÁNH KHÔNG TRONG KINH DUY MA CẬT - NGUYỄN THẾ ĐĂNG
76
Và cũng nhờ tánh Không mà lòng bi có thể xuyên suốt qua những...
PHÁP HỘI DŨNG MÃNH THỌ TRƯỞNG GIẢ THỨ HAI MƯƠI TÁM
90
Dầu muốn thân mình sạch Rửa hết cả nước sông Thân...