Bài viết mới nhất
THỰC HÀNH CHỈ QUẢN ĐẢ TOẠ CỦA LÃO SƯ SUZUKI
13
Tôi không nghĩ thực hành mãnh liệt như vậy là một thực hành...
CÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC VẬN DỤNG TIỀM THỨC
9
Tiềm thức của bạn sẽ trả lời cho bạn thông qua nhiều cách...
NỖI ÁM ẢNH TÍCH CỰC
36
Ý tưởng mà chúng tôi sắp chia sẻ sẽ giúp bạn tìm thấy sự...
PHI-THỰC CHẤT
18
Quang minh, ánh sáng tâm linh, nguyên thủy là phi-thực chất,...
SỰ HỒN NHIÊN NGUYÊN THỦY
42
Đột phá đầu tiên này cho chúng ta thấy phẩm chất trẻ thơ...
TRIẾT LÝ CHỮA LÀNH TỔN THƯƠNG TỪ ĐỒ GỐM VỠ CỦA NGƯỜI NHẬT
60
Đồ gốm dễ vỡ nhưng cũng rất bền và đẹp, giống như con...
TÁNH KHÔNG LÀ KHÔNG CHỨNG KHÔNG ĐẮC
40
Không có niệm, hay không có ý nghĩ, đó là trạng thái Vô niệm,...
TRANG NGHIÊM CÕI PHẬT
60
Khi thấy và sống được tâm không chỗ trụ này, thì bấy giờ...
THƯỢNG ĐẾ LÀ TÌNH THƯƠNG
45
Do đó, các bạn phải luôn ghi nhớ rằng điều đại nguy hiểm...
SINH VÀ TỬ
51
Nếu biết huấn luyện và thực hành đúng đắn thì bạn sẽ...
CẢM THỨC ~ SỰ NHẬN BIẾT
68
Hãy dành ra một phút để nghĩ về điều đó. Bạn miêu tả...
GIÁC NGỘ LÀ GÌ
60
Sư trả lời: Không có điều gì gọi là giác ngộ, đấy hoàn...
NÓ TRỌN VẸN NHƯ CHÍNH NÓ HIỆN GIỜ
57
Krishnaji hỏi, “Con người có thể quan – sát mà không có quá...
THAY ĐỔI CÁCH NHÌN CHỨ KHÔNG THAY ĐỔI NGƯỜI KHÁC
72
"Nếu bạn giúp đỡ người khác bằng cả tấm lòng thì nhất...
CON ĐƯỜNG CỦA BỒ TÁT
106
Điều kiện tiên quyết để đi vào con đường là một chắc...
HÌNH ẢNH CỦA CHÍNH MÌNH
86
Chừng nào bạn còn nghĩ mình là người luôn rỗng túi thì bạn...
MƯỜI LỖI LẦM
144
Đạo sư Padma nói: Con sẽ có mười lỗi lầm khiến không thể...
BẢN CHẤT CHÂN THẬT CỦA BẠN
191
Trong đời sống hằng ngày, bạn có thể thực tập để nhận...
KIÊN NHẪN
107
Bạn có bỏ hồn mình lại phía sau? Ở Ethiopia có một người...
GURU
125
“Để làm Guru ai đó không phải dễ dàng. Để làm đệ tử ai...