Bài viết mới nhất
TÌNH ÂN ÁI LÀ GỐC CỦA SỰ SANH TỬ
41
“Bạch thầy: Chồng tôi suốt đời niệm Phật, làm phước,...
TRỞ THÀNH LÀ XUNG ĐỘT
28
Bạn có hiểu ý tôi nói gì qua từ ngữ cái tôi? Qua đó, tôi...
PHÁP NÀY LÀ CON ĐƯỜNG MƯỜI NGHIỆP LÀNH - KINH THẬP THIỆN
28
Pháp này là con đường mười nghiệp lành. Những gì là mười?...
SỰ LỄ LẠY, SỰ CÚNG DƯỜNG, SỰ SÁM HỐI TRONG BẢY NHÁNH
29
Chúng ta có thể bắt đầu tịnh hóa sự tiêu cực này bằng cách...
BA PHƯƠNG PHÁP KHÁC ĐỂ DUY TRÌ ĐẠI ẤN
35
Giữa duy trì đại ấn trong tham thiền và duy trì nó trong sau tham...
TÔI THỂ HIỆN CON NGƯỜI THẬT SỰ CỦA MÌNH
39
Tôi đi qua cuộc sống với sự đồng hành vui vẻ của sự thể...
SUY TƯ VỀ TUỔI TRẺ
142
Đôi khi tôi nghĩ rằng chúng ta hành xử không khác gì những...
ĐỨC PHẬT DẠY LA HẦU LA
89
Ít ai biết rằng sau khi đạt được Chánh đẳng Chánh giác,...
ĐOÁN KẾ HOẠCH CỦA AI ĐÓ
109
“Nhà vua nói nghiêm trang: hãy bắt đầu ở nơi xuất phát. Khi...
VUA AJÄTASATTU ĐẾN ĐẢNH LỄ PHẬT
0
Vua Ajātasattu nhiều lần hỗ trợ và là đồng phạm tích cực...
TẤT CẢ PHÁP LÀNH LẤY GIỚI LÀM SỞ Y
73
Trước đây đại đức có nói, muốn thành tựu Niết bàn, vô...
NIỀM ĐAM MÊ VÀ SỰ SÁNG TẠO
67
Điều thôi thúc các thiên tài, hay nói đúng hơn là điều truyền...
SỰ CHỨNG NGHIỆM TRONG THIỀN
107
“Nếu một thiền giả sợ phải ở nơi ẩn cư núi non, người...
HAI LOẠI XUẤT THẦN
76
Các nhà doanh nghiệp là những người luôn theo đuổi những...
SỰ TRUY TÌM
132
Tu thân là sức mạnh hướng dẫn trong cố gắng của một con...
OM MANI PADME HUM
147
Trong bối cảnh năm đức Phật chiến thắng, hum là âm chủng tự...
MÔN ĐỐN NGỘ LẤY GÌ LÀM TÔNG
105
Môn đốn ngộ này lấy gì làm Tông (chủ)? Lấy gì làm Chỉ...
YẾU TỐ GIÁC NGỘ THỨ NHẤT: CHÁNH NIỆM
111
Nguyên nhân đầu tiên của chánh niệm không gì khác hơn là sự...
CẨN THẬN
64
Tất cả chúng ta đều muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau...
NGUYÊN TẮC ĐỒNG NHẤT
83
Tất cả chúng ta đều từng thấy những nhóm có mục tiêu chung...