Tác giả: Tim Tamashiro

IKIGAI - KIÊN TRÌ LÀ ĐAM MÊ VÀ BỀN CHÍ - TIM TAMASHIRO - TRIẾT LÝ IKIGAI

ikigai - kiên trì là đam mê và bền chí - tim tamashiro - triết lý ikigai

Suốt thời kỳ này, Karate là một môn võ tập luyện riêng được cha truyền con nối. Để Karate có thể sống sót sau khi Nhật Bản xâm lược, môn võ này chỉ được tập luyện trong bí mật, trong bóng tối, sau khi màn đêm buông xuống. Sư phụ...

THÁP NHU CẦU - TIM TAMASHIRO - TRIẾT LÝ IKIGAI - HẠNH PHÚC VÀ MỤC ĐÍCH SỐNG CỦA NGƯỜI NHẬT

tháp nhu cầu - tim tamashiro - triết lý ikigai - hạnh phúc và mục đích sống của người nhật

"Nếu được đáp ứng nhu cầu cơ bản rồi, tại sao người ta lại không tập trung hoàn thiện tiềm năng đời mình?" Nói cách khác, nếu may mắn bạn đã có đồ ăn, một mái nhà, tình yêu, sự an toàn và sự nghiệp, tại sao lại không tập...

TÌM SỰ GIÚP ĐỠ CHUYÊN NGHIỆP - TIM TAMASHIRO – TRIẾT LÝ IKIGAI

tìm sự giúp đỡ chuyên nghiệp - tim tamashiro – triết lý ikigai

Đôi khi, bạn sẽ học được bài học lớn làm thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Những nghiên cứu chỉ ra rằng, lợi ích từ những buổi tư vấn tâm lý sẽ kéo dài mãi. Thay đổi lớn nhất thường xuất hiện khi bạn ít mong đợi nhất....