• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Sharon Salzberg
THAM ÁI CHƯỚNG NGẠI TÂM TỪ
195
Tâm từ lúc nào cũng có mặt trong ta. Với một tình thương ta...
TÂM BI
2,045
Trạng thái của tâm bi, một sự rúng động của con tim, bao giờ...
LÀM VIỆC NHÓM
3,284
Khi xét đến sức sáng tạo trong công việc, đối với một số...
THIỀN ĐỊNH: NHÌN THẤY ĐIỀU TỐT
1,546
Hãy kết thúc bằng cách duy trì suy nghĩ rằng tất cả mọi...
SỰ HOÀN HẢO CỦA TRÁI TIM RỘNG LƯỢNG
951
​​Từ bỏ, cho qua, đơn giản là buông bỏ - Sharon Salzberg nói...