• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Jonah Berger
THẮP LÊN NGỌN LỬA: KHOA HỌC CỦA SỰ KHƠI GỢI TÂM LÝ
118
Khơi gợi tâm lý là gì?Khơi gợi là một trạng thái của Sự Kích hoạt và sẵn sàng hành động, tim đập nhanh hơn và...
HIỆU ỨNG LAN TRUYỀN
179
Sau khi phân tích hàng trăm thông điệp, sản phẩm và ý tưởng lan truyền, chúng tôi phát hiện ra sáu “nguyên liệu”, hay...