• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Jonah Berger
TẠO RA MỘT LOẠI CÔNG NHẬN MỚI
524
Sự truyền khẩu, vì thế, là công cụ chính để tạo một ấn...
THẮP LÊN NGỌN LỬA: KHOA HỌC CỦA SỰ KHƠI GỢI TÂM LÝ
639
Khơi gợi tâm lý là gì?Khơi gợi là một trạng thái của Sự...
HIỆU ỨNG LAN TRUYỀN
1,129
Sau khi phân tích hàng trăm thông điệp, sản phẩm và ý tưởng...