• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Jonah Berger
THẮP LÊN NGỌN LỬA: KHOA HỌC CỦA SỰ KHƠI GỢI TÂM LÝ
235
Khơi gợi tâm lý là gì?Khơi gợi là một trạng thái của Sự...
HIỆU ỨNG LAN TRUYỀN
479
Sau khi phân tích hàng trăm thông điệp, sản phẩm và ý tưởng...