• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Jonah Berger
HIỆU ỨNG LAN TRUYỀN - JONAH BERGER - TẠO RA MỘT LOẠI CÔNG NHẬN MỚI
1,262
Sự truyền khẩu, vì thế, là công cụ chính để tạo một ấn...
THẮP LÊN NGỌN LỬA: KHOA HỌC CỦA SỰ KHƠI GỢI TÂM LÝ -JONAH BERGER - HIỆU ỨNG LAN TRUYỀN
1,327
Khơi gợi tâm lý là gì?Khơi gợi là một trạng thái của Sự...
HIỆU ỨNG LAN TRUYỀN - JONAH BERGER
2,158
Sau khi phân tích hàng trăm thông điệp, sản phẩm và ý tưởng...