CÔNG VIỆC, NGHỀ NGHIỆP

CÔNG VIỆC, NGHỀ NGHIỆP

---o0o---

Không có cái gì như công việc – sự cân bằng của đời sống – nó là tất cả đời sống. Sự cân bằng phải ở trong bạn. _Sadhguru
CÔNG VIỆC, NGHỀ NGHIỆP

Lạc thú trong việc làm đặt sự hoàn thiện vào trong công việc.

_Aristotle

Cách duy nhất để làm công việc lớn lao là yêu cái bạn làm.

_Steve Jobs

Càng nhọc nhằn bao nhiêu khi bạn làm cái gì, thì càng lớn lao bạn cảm thấy khi bạn hoàn thành nó.

Làm việc để sống, chớ sống để làm việc.

Một mình chúng ta có thể làm rất ít; cùng nhau chúng ta có thể làm rất nhiều.

Việc đúng để làm và việc khó để làm thường là như nhau.

_Steve Maraboli

Không có cái gì như công việc – sự cân bằng của đời sống – nó là tất cả đời sống. Sự cân bằng phải ở trong bạn.

_Sadhguru

Đói không phải là tính chất tệ nhất của thất nghiệp; lười biếng mới là cái tệ nhất.

_William E. Barrett

Bất kể áp lực nhiều bao nhiêu bạn cảm thấy khi làm việc, nếu bạn có những cách thư giãn ít nhất 5 phút mỗi giờ, bạn sẽ thêm năng lực sản xuất hơn.

_Dr. Joyce Brothers

Khi bạn phải làm việc, hãy làm với một nụ cười.

_Kapil Dev

Tư sanh sự nghiệp đều là thật tướng.

_Kinh Pháp Hoa

Bài viết liên quan