• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Takeshi Furukawa
THAY ĐỔI CÁCH NHÌN CHỨ KHÔNG THAY ĐỔI NGƯỜI KHÁC
413
"Nếu bạn giúp đỡ người khác bằng cả tấm lòng thì nhất...
PHƯƠNG PHÁP THÁO PHANH TRONG TÂM LÝ
816
Nếu bạn đưa ra lí do cho bản thân là "lo lắng vì không biết...
SO SÁNH BẢN THÂN VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÓ KHĂN HƠN
633
 Những câu chuyện về những con người vĩ đại như thế luôn...
DỰ ĐOÁN MỌI VIỆC DƯỚI QUAN ĐIỂM BI QUAN/ LẠC QUAN/ THỰC TẾ
673
Sau khi đưa ra suy nghĩ bi quan và lạc quan, bạn hãy suy nghĩ đến...
NẮM BẮT THỰC TẾ VÀ CHỨNG CỨ
720
Lo lắng, sợ hãi không hẳn là xấu. Những lo lắng đúng mực...
PHƯƠNG PHÁP PHÂN BIỆT THỰC TẾ VÀ SUY DIỄN
906
Tạo thói quen suy nghĩ phân biệt thực tế và suy diễn Bộ não...
NHÌN NHẬN BẢN THÂN TỪ GÓC ĐỘ KHÁC
658
 Điều quan trọng của việc tự mình nhắc lại thực trạng...
HƯỚNG ĐẾN GIẢI PHÁP THAY VÌ CHỈ TẬP TRUNG VÀO VẤN ĐỀ
629
 Nếu chỉ tập trung vào những câu hỏi này thì bạn sẽ luôn...
ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI MÀ BẠN NGƯỠNG MỘ
735
Nếu bạn chỉ suy nghĩ rập khuôn, máy móc thông thường thì bạn...
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG
620
Và Hideo Sawada có một khẩu hiệu mang đậm tinh thần thách thức...
BIẾN THẤT BẠI THÀNH NHỮNG KINH NGHIỆM QUÝ BÁU
1,165
 Những người có thể dễ dàng thoát ra khỏi những suy nghĩ...
ĐỐI MẶT VỚI TÌNH HUỐNG XẤU NHẤT
1,311
Việc đặt ra tình trạng xấu nhất... là một phương pháp cực...
TÌM KIẾM NHỮNG Ý NGHĨA TÍCH CỰC
1,265
Bất cứ ai khi phải đối diện với những khó khăn như công...