• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Takeshi Furukawa
PHƯƠNG PHÁP THÁO PHANH TRONG TÂM LÝ
52
Nếu bạn đưa ra lí do cho bản thân là "lo lắng vì không biết sẽ bị người khác nghĩ như thế nào", bạn có thể phản...
SO SÁNH BẢN THÂN VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÓ KHĂN HƠN
108
 Những câu chuyện về những con người vĩ đại như thế luôn tiếp thêm cho chúng ta lòng can đảm và giúp ta thay đổi...
DỰ ĐOÁN MỌI VIỆC DƯỚI QUAN ĐIỂM BI QUAN/ LẠC QUAN/ THỰC TẾ
126
Sau khi đưa ra suy nghĩ bi quan và lạc quan, bạn hãy suy nghĩ đến tình trạng thực tế có thể xảy ra. Bạn hãy đứng ở...
NẮM BẮT THỰC TẾ VÀ CHỨNG CỨ
86
Lo lắng, sợ hãi không hẳn là xấu. Những lo lắng đúng mực sẽ kích thích chúng ta cảm nhận các mối nguy hiểm và...
PHƯƠNG PHÁP PHÂN BIỆT THỰC TẾ VÀ SUY DIỄN
109
Tạo thói quen suy nghĩ phân biệt thực tế và suy diễn Bộ não của chúng ta có xu hướng tạo ra những định kiến và...
NHÌN NHẬN BẢN THÂN TỪ GÓC ĐỘ KHÁC
169
 Điều quan trọng của việc tự mình nhắc lại thực trạng của bản thân chính là "giữ cho bản thân bình tĩnh bằng...
HƯỚNG ĐẾN GIẢI PHÁP THAY VÌ CHỈ TẬP TRUNG VÀO VẤN ĐỀ
88
 Nếu chỉ tập trung vào những câu hỏi này thì bạn sẽ luôn luẩn quẩn trong bất an và lo lắng. Và khi mà những giải...
ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI MÀ BẠN NGƯỠNG MỘ
191
Nếu bạn chỉ suy nghĩ rập khuôn, máy móc thông thường thì bạn chẳng biết, chẳng hiểu gì cả và tất cả các suy...
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG
127
Và Hideo Sawada có một khẩu hiệu mang đậm tinh thần thách thức mạnh mẽ của chính ông: “Thay vì suy nghĩ xem có làm...
BIẾN THẤT BẠI THÀNH NHỮNG KINH NGHIỆM QUÝ BÁU
422
 Những người có thể dễ dàng thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đều đón nhận một cách tích cực mỗi khi gặp...