• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Takeshi Furukawa
PHƯƠNG PHÁP THÁO PHANH TRONG TÂM LÝ
340
Nếu bạn đưa ra lí do cho bản thân là "lo lắng vì không biết...
SO SÁNH BẢN THÂN VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÓ KHĂN HƠN
262
 Những câu chuyện về những con người vĩ đại như thế luôn...
DỰ ĐOÁN MỌI VIỆC DƯỚI QUAN ĐIỂM BI QUAN/ LẠC QUAN/ THỰC TẾ
267
Sau khi đưa ra suy nghĩ bi quan và lạc quan, bạn hãy suy nghĩ đến...
NẮM BẮT THỰC TẾ VÀ CHỨNG CỨ
256
Lo lắng, sợ hãi không hẳn là xấu. Những lo lắng đúng mực...
PHƯƠNG PHÁP PHÂN BIỆT THỰC TẾ VÀ SUY DIỄN
340
Tạo thói quen suy nghĩ phân biệt thực tế và suy diễn Bộ não...
NHÌN NHẬN BẢN THÂN TỪ GÓC ĐỘ KHÁC
328
 Điều quan trọng của việc tự mình nhắc lại thực trạng...
HƯỚNG ĐẾN GIẢI PHÁP THAY VÌ CHỈ TẬP TRUNG VÀO VẤN ĐỀ
214
 Nếu chỉ tập trung vào những câu hỏi này thì bạn sẽ luôn...
ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI MÀ BẠN NGƯỠNG MỘ
310
Nếu bạn chỉ suy nghĩ rập khuôn, máy móc thông thường thì bạn...
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG
227
Và Hideo Sawada có một khẩu hiệu mang đậm tinh thần thách thức...
BIẾN THẤT BẠI THÀNH NHỮNG KINH NGHIỆM QUÝ BÁU
615
 Những người có thể dễ dàng thoát ra khỏi những suy nghĩ...
ĐỐI MẶT VỚI TÌNH HUỐNG XẤU NHẤT
714
Việc đặt ra tình trạng xấu nhất... là một phương pháp cực...
TÌM KIẾM NHỮNG Ý NGHĨA TÍCH CỰC
622
Bất cứ ai khi phải đối diện với những khó khăn như công...