• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Danh Ngôn
HIỆU ỨNG CON BƯỚM - DANH NGÔN
41
Một cái gì nhỏ như một cái đập cánh của con bướm có thể cuối cùng sanh ra một trận bão ở nửa phần kia của thế...
Ý NGHĨA CỦA ĐỜI SỐNG
96
Hạnh phúc là ý nghĩa và mục tiêu của đời sống, toàn bộ đích nhắm và chỗ cuối cùng của đời người.
HOA - DANH NGÔN
128
Hãy trao tặng vẻ đẹp của bạn cho thế giới. Những bông hoa làm điều ấy mọi lúc! _Sue Krebs
CEO NÓI VỀ ĐỔI MỚI
141
Hãy làm việc cho người nào tin vào bạn, vì khi họ tin vào bạn, họ sẽ đầu tư vào bạn. Marissa Mayer - CEO Yahoo
CHO
109
Hãy học cho, cho đầy đủ, cho với tình thương, cho không mong đợi, người ta không mất gì khi cho, ngược lại bạn có...
CÔNG VIỆC, NGHỀ NGHIỆP
152
Không có cái gì như công việc – sự cân bằng của đời sống – nó là tất cả đời sống. Sự cân bằng phải ở...
GIÀU CÓ - DANH NGÔN
164
“Mọi thứ bạn muốn đang chờ đợi bạn ngoài kia. Mọi thứ bạn muốn cũng ‘muốn’ bạn nhưng bạn phải hành động...
THẦY TRÒ
101
Như là một học trò tôi học từ những người thầy kỳ diệu và từ đó tôi đã nghĩ rằng mỗi người là một vị...
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
166
Dữ liệu không phải là thông tin, thông tin không phải là kiến thức, kiến thức không phải là hiểu, hiểu không phải...
HỆ THỐNG 
161
Khi bạn đi vào một chỗ làm việc, bạn cần tìm kiếm những điều bạn có thể làm cho người của bạn ở đó. Bạn...