• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Danh Ngôn
KIÊN TRÌ
1,744
Hiểu biết cây cối, tôi hiểu nghĩa của kham nhẫn. Hiểu biết...
TÔN TRỌNG
583
Hãy theo ba chữ “T”: Tôn trọng chính bạn; Tôn trọng những...
LÒNG VỊ THA
655
Không có sự kêu gọi nào lớn lao hơn là phục vụ đồng loại....
NHỮNG CÂU DANH NGÔN BẤT HỦ
982
Thuốc đắng thì hết bệnh, nói thẳng thường bị oán...
Nhân Quả
969
✨ Mỗi người là kẻ thừa kế duy nhất những hành động...
HIỆU ỨNG CON BƯỚM - DANH NGÔN
949
Một cái gì nhỏ như một cái đập cánh của con bướm có thể...
Ý NGHĨA CỦA ĐỜI SỐNG
856
Hạnh phúc là ý nghĩa và mục tiêu của đời sống, toàn bộ...
HOA - DANH NGÔN
1,102
Hãy trao tặng vẻ đẹp của bạn cho thế giới. Những bông hoa...
CEO NÓI VỀ ĐỔI MỚI
946
Hãy làm việc cho người nào tin vào bạn, vì khi họ tin vào bạn,...
CHO
1,935
Hãy học cho, cho đầy đủ, cho với tình thương, cho không mong...
CÔNG VIỆC, NGHỀ NGHIỆP
3,236
Không có cái gì như công việc – sự cân bằng của đời sống...
GIÀU CÓ - DANH NGÔN
1,097
“Mọi thứ bạn muốn đang chờ đợi bạn ngoài kia. Mọi thứ...
THẦY TRÒ
821
Như là một học trò tôi học từ những người thầy kỳ diệu...
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - DANH NGÔN
3,340
Dữ liệu không phải là thông tin, thông tin không phải là kiến...