• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Danh Ngôn
KIÊN TRÌ
221
Hiểu biết cây cối, tôi hiểu nghĩa của kham nhẫn. Hiểu biết...
TÔN TRỌNG
310
Hãy theo ba chữ “T”: Tôn trọng chính bạn; Tôn trọng những...
LÒNG VỊ THA
431
Không có sự kêu gọi nào lớn lao hơn là phục vụ đồng loại....
NHỮNG CÂU DANH NGÔN BẤT HỦ
520
Thuốc đắng thì hết bệnh, nói thẳng thường bị oán...
Nhân Quả
554
✨ Mỗi người là kẻ thừa kế duy nhất những hành động...
HIỆU ỨNG CON BƯỚM - DANH NGÔN
589
Một cái gì nhỏ như một cái đập cánh của con bướm có thể...
Ý NGHĨA CỦA ĐỜI SỐNG
596
Hạnh phúc là ý nghĩa và mục tiêu của đời sống, toàn bộ...
HOA - DANH NGÔN
682
Hãy trao tặng vẻ đẹp của bạn cho thế giới. Những bông hoa...
CEO NÓI VỀ ĐỔI MỚI
604
Hãy làm việc cho người nào tin vào bạn, vì khi họ tin vào bạn,...
CHO
642
Hãy học cho, cho đầy đủ, cho với tình thương, cho không mong...
CÔNG VIỆC, NGHỀ NGHIỆP
748
Không có cái gì như công việc – sự cân bằng của đời sống...
GIÀU CÓ - DANH NGÔN
716
“Mọi thứ bạn muốn đang chờ đợi bạn ngoài kia. Mọi thứ...
THẦY TRÒ
524
Như là một học trò tôi học từ những người thầy kỳ diệu...
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
844
Dữ liệu không phải là thông tin, thông tin không phải là kiến...