Tác giả: Danh Ngôn

CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - Danh Ngôn

cá nhân, gia đình và xã hội - danh ngôn

Tu thân, làm bình an trong gia đình, lấy ngay thẳng để phát triển xã hội, làm an vui mọi người. (Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ)

KIÊN TRÌ - DANH NGÔN

kiên trì - danh ngôn

Hiểu biết cây cối, tôi hiểu nghĩa của kham nhẫn. Hiểu biết cỏ, tôi có thể đánh giá cao sự kiên trì. _Hal Borland

TÔN TRỌNG - DANH NGÔN

tôn trọng - danh ngôn

Hãy theo ba chữ “T”: Tôn trọng chính bạn; Tôn trọng những người khác; và Trách nhiệm với mọi hành động của bạn.

LÒNG VỊ THA - DANH NGÔN

lòng vị tha - danh ngôn

Không có sự kêu gọi nào lớn lao hơn là phục vụ đồng loại. Không có đóng góp nào lớn lao hơn giúp đỡ người yếu đuối. Không có sự hài lòng nào lớn lao hơn làm điều đó một cách tốt đẹp.

NHỮNG CÂU DANH NGÔN BẤT HỦ

những câu danh ngôn bất hủ

Thuốc đắng thì hết bệnh, nói thẳng thường bị oán hờn. _VÂN TỬ

Nhân Quả - DANH NGÔN

nhân quả - danh ngôn

✨ Mỗi người là kẻ thừa kế duy nhất những hành động (nghiệp) của mình — Đức Phật

CA DAO VỀ CHA MẸ - SƯU TẬP: LỆ NHƯ THÍCH TRUNG HẬU - CA DAO TỤC NGỮ PHẬT GIÁO VIỆT NAM

ca dao về cha mẹ - sưu tập: lệ như thích trung hậu - ca dao tục ngữ phật giáo việt nam

Vu lan dâng một cành mai, Cho con gửi gắm đôi lời cầu xin. Cầu cho cha mẹ hiện tiền, Sống thời niệm Phật thác lên Liên đài. 

HIỆU ỨNG CON BƯỚM - DANH NGÔN

hiệu ứng con bướm - danh ngôn

Một cái gì nhỏ như một cái đập cánh của con bướm có thể cuối cùng sanh ra một trận bão ở nửa phần kia của thế giới. _Lý thuyết hỗn độn

Ý NGHĨA CỦA ĐỜI SỐNG - DANH NGÔN

ý nghĩa của đời sống - danh ngôn

Hạnh phúc là ý nghĩa và mục tiêu của đời sống, toàn bộ đích nhắm và chỗ cuối cùng của đời người.

HOA - DANH NGÔN

hoa - danh ngôn

Hãy trao tặng vẻ đẹp của bạn cho thế giới. Những bông hoa làm điều ấy mọi lúc! _Sue Krebs