• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Garchen Rinpoche
NHẬN BIẾT TÁNH GIÁC VỐN SẴN
173
Thường thì người ta hỏi câu này: tất cả chúng sanh thực sự...
THIỀN ĐỊNH
200
Câu hỏi: Đối với những học trò tâm không sắc bén như con,...
CÁI THẤY KHÔNG THỂ ĐƯỢC THẤY LÀ CÁI THẤY TỐI THƯỢNG
117
Khi bạn thấy bản tánh này, bạn đã thấy ra Pháp thân Phật....
BUÔNG BỎ TÂM VƯỚNG MẮC VÀO NƠI GÂY RA THAM ÁI
249
Tâm bám luyến người thân khuấy động như sóng nước. Tâm sân...
ÁNH SÁNG TRÍ TUỆ VÀ TỪ BI
431
Hãy xem chuông và chùy – chúng tượng trưng cho điều gì? Chùy...
BUÔNG BỎ TÂM VƯỚNG MẮC VÀO NƠI GÂY RA THAM ÁI
352
Tâm bám luyến người thân khuấy động như sóng nước. Tâm sân...
TRI KIẾN THANH TỊNH VÀ CÕI TỊNH ĐỘ CỰC LẠC
376
Đôi khi người ta nghĩ Tịnh Độ có thể là một cõi giới vật...
BỐN NGUYÊN NHÂN ĐỂ TÁI SANH TỊNH ĐỘ PHẬT A DI ĐÀ
855
Thầy nói rằng thế nào là phẩm tánh của cõi Tịnh Độ Tây...
BỒ ĐỀ TÂM TƯƠNG ĐỐI VÀ BỒ ĐỀ TÂM TUYỆT ĐỐI
971
Tâm không còn chấp ngã và chỉ quan tâm đến những người khác...
TRUNG ẤM THIỀN ĐỊNH - NHỮNG GIÁO LÝ PHOWA VÀ BARDO
755
Một khi chúng ta chứng ngộ rằng một hoạt động hoặc kinh...
Trung Ấm Giấc Mộng - NHỮNG GIÁO LÝ  PHOWA VÀ BARDO
843
Trung ấm Giấc mộng là khoảng thời gian giữa giấc ngủ và...
TRUNG ẤM ĐỜI SỐNG - NHỮNG GIÁO LÝ PHOWA VÀ BARDO
1,153
“Đi vào con đường không xao lãng của học hỏi, tư duy, và...
HẠNH NHẪN NHỤC
844
Nếu con kiên trì tu tập thì chắc chắn là việc tu tập của con...
TÂM TUYỆT DIỆU
860
Nếu trước kia con đã thọ giới quy y, trong cả bốn truyền...