Tác giả: Garchen Rinpoche

SÂN GIẬN - NGỌN ĐÈN TRÍ HUỆ TỎA KHẮP - GARCHEN TRIPTUL RINPOCHE

sân giận - ngọn đèn trí huệ tỏa khắp - garchen triptul rinpoche

Rinpoche: Khi cảm xúc tiêu cực sinh khởi và chúng ta hành xử theo cảm xúc tiêu cực thì chúng ta tạo nghiệp. Khi nghiệp đã tạo thì cách tốt nhất là phải ăn năn hối lỗi những cảm xúc và hành động tiêu cực. Nếu con sám hối đúng cách...

BỐN KHÍA CẠNH CỦA THỰC HÀNH PHÁP BỔN TÔN - GARCHEN RINPOCHE  - ĐỨC QUÁN ÂM TARA

bốn khía cạnh của thực hành pháp bổn tôn - garchen rinpoche  - đức quán âm tara

Việc hành trì pháp bổn tôn được thực hiện theo truyền thống dòng truyền thừa thực hành của sự gia trì. Chúng ta có thể viên thành tất cả mọi mục đích dù cho chúng ta có thực hành bất kỳ nghi quỹ bổn tôn nào đi chăng nữa. Đó là...

PHÁT KHỞI BỒ ĐỀ TÂM ĐOẠN DIỆT CHẤP NGÃ - HE. GARCHEN RINPOCHE VIII – BÌNH GIẢNG 37 PHÁP TU CỦA BỒ TÁT

phát khởi bồ đề tâm đoạn diệt chấp ngã - he. garchen rinpoche viii – bình giảng 37 pháp tu của bồ tát

Hạnh phúc của họ ngắn ngủi và sự vui thú của con người là vô cùng lớn nên chúng ta bám luyến vào hạnh phúc này. Tóm lại, người ta bám luyến vào cõi đời này.

HOÀN TOÀN XÁC QUYẾT VÀO BẢN TÁNH NÀY - NGỌN ĐÈN TRÍ HUỆ TỎA KHẮP - GARCHEN TRIPTUL RINPOCHE

hoàn toàn xác quyết vào bản tánh này - ngọn đèn trí huệ tỏa khắp - garchen triptul rinpoche

Những thực hành này giúp bạn “duy trì dòng tương tục của duy chỉ Pháp thân”. Thực hành như thế - tức là liên tục ở trong trạng thái vốn sẳn của bản thân thực tại, là sự hợp nhất bất khả phân của thiền chỉ và thiền quán,...

MỐI QUAN HỆ GIỮA THỰC HÀNH ĐẠI VIÊN MÃN VÀ THỰC HÀNH PHẬT A DI ĐÀ - GARCHEN RINPOCHE - NGỌN ĐÈN TRÍ HUỆ TỎA KHẮP

mối quan hệ giữa thực hành đại viên mãn và thực hành phật a di đà - garchen rinpoche - ngọn đèn trí huệ tỏa khắp

Tinh túy tâm giác ngộ của Phật A Di Đà và của tất cả các vị Bổn tôn là tánh không và từ bi.

BẠN CẦN XÁC QUYẾT ĐƯỢC RẰNG CHÍNH TÂM BẠN LÀ PHẬT - NGỌN ĐÈN TRÍ HUỆ TỎA KHẮP - GARCHEN TRIPTUL RINPOCHE

bạn cần xác quyết được rằng chính tâm bạn là phật - ngọn đèn trí huệ tỏa khắp - garchen triptul rinpoche

Đầu tiên bạn cần phải nhận ra tánh giác của chính bạn. Bạn cần xác quyết được rằng chính tâm bạn là Phật – đây là tinh yếu của điểm thứ nhất. Tánh giác phân minh sẽ được tự động hoàn thiện khi một người đã thấy trực...

SÁU BA LA MẬT TỪ GÓC ĐỘ BỒ ĐỀ TÂM - HE. GARCHEN RINPOCHE VIII - Trích: Ngọn Đèn Trí Tuệ Tỏa Khắp - Trần Thị Lan Anh dịch

sáu ba la mật từ góc độ bồ đề tâm - he. garchen rinpoche viii - trích: ngọn đèn trí tuệ tỏa khắp - trần thị lan anh dịch

  Giải thích về Sáu Ba La Mật từ góc độ tuyệt đối và từ góc độ tương đối có sự khác nhau đôi chút. Từ góc độ Bố đề tâm tương đối thì Sáu Ba La Mật được thực hành thông qua tình yêu thương. Nếu một người trưởng...

GARCHEN RINPOCHE GẶP GỠ VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA NHÓM PHẬT TỬ HÀ NỘI, SÁNG 13/8/2014 TẠI SINGAPORE

garchen rinpoche gặp gỡ và trả lời câu hỏi của nhóm phật tử hà nội, sáng 13/8/2014 tại singapore

Khi muốn tái sinh Tịnh Độ, thì chúng ta nên có tâm nguyện [muốn tái sinh ở đó] vì lợi lạc cho tất cả chúng sinh chứ đừng chỉ nghĩ đến bản thân. Bởi vì thông qua việc nghĩ cho tất cả chúng sinh thì chấp ngã sẽ giảm thiểu. Nếu tâm...

TRUNG ẤM CỦA CÁI CHẾT - TÔN SƯ GARCHEN RINPOCHE ĐỜI THỨ 8 - NHỮNG GIÁO LÝ PHOWA VÀ BARDO (TRUNG ẤM)

trung ấm của cái chết - tôn sư garchen rinpoche đời thứ 8 - những giáo lý phowa và bardo (trung ấm)

Trung ấm của cái Chết liên quan đến câu kệ trong Ba Mươi Bảy Pháp Tu Bồ Tát về vô thường

GIỚI NGUYỆN CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG - NGỌN ĐÈN TRÍ HUỆ TỎA KHẮP - GARCHEN TRIPTUL RINPOCHE

giới nguyện của tình yêu thương - ngọn đèn trí huệ tỏa khắp - garchen triptul rinpoche

Trong sự trong sáng bất tận của tánh giác, tinh túy duy nhất, sanh khởi sự phô bày của Năm trí. Từ sự hoàn thiện của năm trí tuệ này, năm gia đình Phật nguyên thủy xuất hiện, và qua trí tuệ rộng mở, bốn mươi hai vị Phật an bình...