• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Jim Rohn
CÁC GIỚI HẠN TỰ DỰNG LÊN
120
Để thành công chúng ta phải bằng mọi cách để loại bỏ những giới hạn tự dựng lên đang khống chế sự phát triển...
BỐN ĐỘNG LỰC KỲ DIỆU
162
Tôi tin rằng nếu các công ty quan tâm hơn nữa đến việc công nhận nhân viên của mình – không chỉ nhân viên kinh doanh...
MỤC TIÊU: ĐIỀU GÌ TẠO ĐỘNG LỰC CHO CON NGƯỜI?
168
Ước mơ là điều tuyệt vời nhưng như thế vẫn chưa đủ. Có một bức tranh rực rỡ về những kết quả mong muốn thôi...
NĂM TỪ KHÓA
198
Thành công chỉ đơn giản là kết quả tự nhiên của việc áp dụng nhất quán những nền tảng của sự thành công vào...
HẠNH PHÚC
98
 Hạnh phúc là hành động có mục đích. Đó là tình yêu thực tế. Đó là khả năng hiểu rõ những gì thấy được và...
THIẾT LẬP MỤC TIÊU VÀ QUẢN LÝ THỜI GIAN
217
Một trong những khó khăn chúng ta phải đối mặt trong thời đại công nghiệp hóa là sự mất cảm giác về mùa. Không...
CÁI NGÀY THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI
210
Khi đọc cuốn sách này, bạn hãy tưởng tượng mình đang mua hàng. Bạn chỉ nên mua và sử dụng những ý tưởng nào có...
CÁC GIỚI HẠN TỰ DỰNG LÊN
125
Một khi đã tìm được mọi năng khiếu của mình, bạn có thể thay đổi mọi thứ mình muốn thay đổi: Nếu bạn không...
CON NGƯỜI HIỆN TẠI THU HÚT NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĐANG CÓ
376
Cái cần phải theo đuổi là tích lũy thêm giá trị chứ không phải thu thập thêm nhiều thứ quý giá. Mục tiêu của chúng...
ĐIỀU GÌ TẠO ĐỘNG LỰC CHO CON NGƯỜI?
410
Trong tất cả những thứ tôi đã học được từ thuở ban đầu ấy thì thiết lập mục tiêu là thứ có ảnh hưởng sâu...