Tác giả: Nhiều tác giả

SÁCH HỌC LÀM NGƯỜI – TÂY PHƯƠNG XỬ THẾ - Kiều Văn biên soạn – NXB Đồng Nai

sách học làm người – tây phương xử thế - kiều văn biên soạn – nxb đồng nai

SÁCH HỌC LÀM NGƯỜI – TÂY PHƯƠNG XỬ THẾ

ĐI THÊM MỘT DẶM - NHIỀU TÁC GIẢ

đi thêm một dặm - nhiều tác giả

“Một khi chấp nhận những giới hạn của bản thân, bạn sẽ vượt qua được chúng”.- Albert EinsteinMột nguyên tắc thiết yếu để thành công là thói quen Đi Thêm Một Dặm. Bài Giảng Trên Núi dạy rằng: “Nếu có người yêu cầu bạn đi...

NHÂN QUẢ

nhân quả

Nghiệp là luật nhân quả của vũ trụ. Bạn gặt cái gì bạn gieo. Bạn được cái bạn làm. Bạn là cái mà bạn ăn. Nếu bạn cho tình thương, bạn có được tình thương. Trả thù tự trở lại với người trả thù.

20 LỢI ÍCH CỦA THIỀN ĐÃ ĐƯỢC KHOA HỌC CHỨNG MINH - Diễm Trang - NhipCauDauTu.VN

20 lợi ích của thiền đã được khoa học chứng minh - diễm trang - nhipcaudautu.vn

Lợi ích ngồi thiền là giúp chỉnh sóng não bộ, nghĩa là thiền giúp giảm phiền nhiễu tăng năng suất làm việc, ít phiền nhiễu sẽ giúp não bộ nhanh chóng tích hợp nhiều thông tin mới. Điều đó có thể hỗ trợ đáng kể quá trình phục...

TOÀN ẢNH: TẤT CẢ LÀ MỘT, MỘT LÀ TẤT CẢ (SƯU TẦM)

toàn ảnh: tất cả là một, một là tất cả (sưu tầm)

Mỗi phần nhỏ của một toàn ảnh là một bản sao nhỏ hơn của cái toàn thể. Thân thể là một toàn ảnh và như vậy mỗi phần của thân thể là bản sao nhỏ hơn của cái toàn thể. _ David Icke

KIẾN TRÚC (LỜI CỦA NHỮNG KIẾN TRÚC SƯ NỔI TIẾNG)

kiến trúc (lời của những kiến trúc sư nổi tiếng)

Kiến trúc bắt đầu khi bạn cẩn thận đặt hai viên gạch cùng nhau. Đó là sự khởi đầu. _ L. M. Van Der Rohe

SỰ THÔNG THÁI LÀ ÁNH SÁNG TÂM LINH - RUDOLF STEINER

sự thông thái là ánh sáng tâm linh - rudolf steiner

Thế giới hiện tại đang trên con đường tiến hóa mạnh mẽ, chúng ta phải đạt được những tư tưởng tâm linh, phải tách bản thân ra khỏi những điều không cần thiết. Nếu không, chúng ta đang mơ ngủ mà thôi.

SINH THÀNH

sinh thành

Hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là ngày bạn được sinh ra và ngày bạn tìm ra lý do.

KHÁCH QUAN VÀ CHỦ QUAN

khách quan và chủ quan

Hầu hết người ta chủ quan đối với chính họ và khách quan đối với tất cả những người khác, đôi khi ‘khách quan’ đáng sợ - nhưng công việc phải là khách quan đối với chính mình và chủ quan đối với tất cả những người khác.

TƯ DUY LINH HOẠT - NGHỊCH LÝ CỦA SỰ ĐÍCH THỰC - Nhiều Tác giả

tư duy linh hoạt - nghịch lý của sự đích thực - nhiều tác giả

Quá trình học hỏi hầu hết đều liên quan đến việc bắt chước theo một khía cạnh nào đó - và hiểu được rằng không có gì là “nguyên gốc” cả. Điều quan trọng đối với một nhà lãnh đạo là việc nhìn nhận bản sắc không phải...