• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Nhiều tác giả
TOÀN ẢNH: TẤT CẢ LÀ MỘT, MỘT LÀ TẤT CẢ
162
Mỗi phần nhỏ của một toàn ảnh là một bản sao nhỏ hơn của cái toàn thể. Thân thể là một toàn ảnh và như vậy...
KIẾN TRÚC
123
Kiến trúc bắt đầu khi bạn cẩn thận đặt hai viên gạch cùng nhau. Đó là sự khởi đầu. _ L. M. Van Der Rohe
SỰ THÔNG THÁI LÀ ÁNH SÁNG TÂM LINH - RUDOLF STEINER
184
Thế giới hiện tại đang trên con đường tiến hóa mạnh mẽ, chúng ta phải đạt được những tư tưởng tâm linh, phải...
SINH THÀNH
104
Hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là ngày bạn được sinh ra và ngày bạn tìm ra lý do.
KHÁCH QUAN VÀ CHỦ QUAN
181
Hầu hết người ta chủ quan đối với chính họ và khách quan đối với tất cả những người khác, đôi khi ‘khách...