KIẾN TRÚC (LỜI CỦA NHỮNG KIẾN TRÚC SƯ NỔI TIẾNG)

KIẾN TRÚC

(Lời Của Những Kiến Trúc Sư Nổi Tiếng)

---o0o---

Kiến trúc bắt đầu khi bạn cẩn thận đặt hai viên gạch cùng nhau. Đó là sự khởi đầu. _ L. M. Van Der Rohe
KIẾN TRÚC (LỜI CỦA NHỮNG KIẾN TRÚC SƯ NỔI TIẾNG)
  • Sự vật tốt đẹp nào chúng ta xây dựng cũng kết thúc bằng việc xây dựng chính chúng ta.

_Jim Rohn

  • Kiến trúc là nghệ thuật thị giác và những tòa nhà nói cho chính chúng.

_Julia Morgan

  • Một trong những cái đẹp của kiến trúc là mỗi thời gian hình như đời sống bắt đầu trở lại trọn vẹn.

_ Renzo Piano

  • Tôi tin rằng cách người ta sống có thể được điều khiển một ít bởi kiến trúc

_ Tadao Ando

  • Kiến trúc là một biểu lộ của những giá trị.

_ Norman Foster

  • Kiến trúc là nghệ thuật bỏ hoang không gian như thế nào.

_ Philip Johnson

  • Kiến trúc là trò chơi có học về những hình thể đúng đắn và đẹp đẽ được tập hợp trong ánh sáng.

_ Le Corbusier

  • Là một kiến trúc sư, bạn thiết kế cho một hiện tại với một tỉnh giác về quá khứ cho một tương lai còn chưa biết.

_ Norman Foster

  • Tôi gọi kiến trúc là một âm nhạc đóng băng.

_ J. W. Von Goethe

  • Kiến trúc bắt đầu khi bạn cẩn thận đặt hai viên gạch cùng nhau. Đó là sự khởi đầu.

_ L. M. Van Der Rohe

Bài viết liên quan