Tác giả: Richard Wiseman

TÂM LÝ HỌC HÀI HƯỚC - RICHARD WISEMAN

tâm lý học hài hước - richard wiseman

Họ không đề nghị mọi người đánh dấu vào ô “vị thánh” hoặc “tội đồ” nữa, mà cởi bỏ chiếc áo khoác của phòng thí nghiệm, khoác chiếc áo choàng và tiến hành những nghiên cứu bí mật trong thế giới thực.

TÂM LÝ HỌC HÀI HƯỚC - RICHARD WISEMAN

tâm lý học hài hước - richard wiseman

LaPiere bị ấn tượng bởi sự khác biệt giữa cách mọi người nói rằng họ sẽ cư xử, và hành động thực sự của họ. Tuy nhiên, ông nhận ra rằng trải nghiệm của mình tại khách sạn có thể không phải trường hợp điển hình.