Tác giả: Garab Dorje

TRẠNG THÁI TÁNH GIÁC TRỰC TIẾP THẤU SUỐT - NHỮNG CHỮ VÀNG: THIỀN TỐI THƯỢNG THỪA CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG - GARAB DORJE VỚI BÌNH GIẢNG CỦA DZA PATRUL RINPOCHE

trạng thái tánh giác trực tiếp thấu suốt - những chữ vàng: thiền tối thượng thừa của phật giáo tây tạng - garab dorje với bình giảng của dza patrul rinpoche

Mục tiêu trong Dzogchen không chỉ khai triển Rigpa giới hạn trong những thời thiền định, mà rồi trong thời gian giữa những thời thiền định, trở lại với những trạng thái phóng dật và mê lầm bình thường của thức.

ĐIỂM THIẾT YẾU THỨ BA: NGƯỜI TA LIÊN TỤC TRỰC TIẾP TIN VÀO GIẢI THOÁT - NHỮNG CHỮ VÀNG GARAB DORJE VỚI BÌNH GIẢNG CỦA DZA PATRUL RINPOCHE

điểm thiết yếu thứ ba: người ta liên tục trực tiếp tin vào giải thoát - những chữ vàng garab dorje với bình giảng của dza patrul rinpoche

ở đó những tư tưởng khởi sanh thành sự giải thoát tự nhiên và tức thời của chúng, thì giống như một kẻ trộm vào một căn nhà trống và thấy không có gì để lấy.

GIÁO LÝ ĐẶC BIỆT CỦA DZOGCHEN - GARAB DORJE

giáo lý đặc biệt của dzogchen - garab dorje

Hành giả Đại Toàn Thiện giống như con chim Kim Xí Điểu vĩ đại hình thành trọn vẹn, thậm chí đầy đủ cả đôi cánh ở trong trứng. Khi vỏ trứng bể, Kim Xí Điểu vọt ra, trọn vẹn và hoàn toàn phát triển; nó có thể tức thời bay...

ĐIỂM THIẾT YẾU THỨ BA - Garab Dorje Với Bình Giảng Của Dza Patrul Ripoche

điểm thiết yếu thứ ba - garab dorje với bình giảng của dza patrul ripoche

Bởi thế, điểm thiết yếu của thực hành là, bất kể tư tưởng nào khởi lên, nó được để cho tự do sanh khởi không cố gắng đè nén hay ngăn chặn dù bằng cách gì, và bất cứ tư tưởng nào sanh khởi đều được đưa vào tiến trình...

TỊNH QUANG MẸ VÀ TỊNH QUANG CON - NHỮNG CHỮ VÀNG – GARAB DORJE VỚI BÌNH GIẢNG CỦA PATRUL RINPOCHE

tịnh quang mẹ và tịnh quang con - những chữ vàng – garab dorje với bình giảng của patrul rinpoche

Đây là sự việc cực kỳ căn bản. Bây giờ chúng ta sống trong tấm gương và không sống trong những bóng dáng phản chiếu nữa. Bây giờ không có khác biệt nào giữa trạng thái tham thiền bằng phẳng (mnyam-bzhag, Skt. samahita) trong thời thiền...

MỘT TRẠNG THÁI TRONG SUỐT VÀ KHÔNG NGĂN NGẠI CỦA TRÍ HUỆ - GARAB DORJE - NHỮNG CHỮ VÀNG - “Thiền Tối Thượng Của Phật Giáo Tây Tạng”

một trạng thái trong suốt và không ngăn ngại của trí huệ - garab dorje - những chữ vàng - “thiền tối thượng của phật giáo tây tạng”

Tánh Giác vốn sẵn tức thời này thường trụ như là Nền Tảng, nó chính là Pháp thân. Trong sự đưa vào tánh giác này, đạo sư ví Nền Tảng như khoảng không rỗng rang của bầu trời vô hạn, trong khi Rigpa, khả năng tỉnh giác của bầu...