Tác giả: Piero Ferrucci

LÒNG TRUNG THÀNH - GIÁ TRỊ CỦA SỰ TỬ TẾ – PIERO FERRUCCI

lòng trung thành - giá trị của sự tử tế – piero ferrucci

Đừng để mất sợi dây liên kết Cách đây ít lâu ở miền Nam nước Ý, một trận động đất dữ dội đã phá hủy nhiều ngôi nhà mới xây được vài năm.

KIÊN NHẪN - PIERO FERRUCCI – GIÁ TRỊ CỦA SỰ TỬ TẾ

kiên nhẫn - piero ferrucci – giá trị của sự tử tế

Bạn có bỏ hồn mình lại phía sau? Ở Ethiopia có một người đàn ông và một người phụ nữ, đều còn trẻ và chung cảnh góa bụa, gặp gỡ và đem lòng thương nhau.

KHIÊM NHƯỜNG - PIERO FERRUCCI – GIÁ TRỊ CỦA SỰ TỬ TẾ

khiêm nhường - piero ferrucci – giá trị của sự tử tế

Hãy nghĩ về một người sống trên đời mà không biết khả năng và giới hạn của mình – một kẻ tự huyễn hoặc bản thân, mơ tưởng rằng mình có quyền lực, tiền bạc, và được hết thảy ngưỡng mộ vì một mớ tài năng mà gã không...