• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Nyoshul Khenpo Rinpoche
Chú thích
114
Sư chói sáng như những biểu lộ của Pháp sâu xa và rộng lớn,...
Thuật ngữ
86
Tám dấu hiệu tốt lành: Tám biểu tượng truyền thống của sự...
Dòng Đại Toàn Thiện của Nyoshul Khenpo
161
Trong giây phút ấy, xích xiềng của sự bám chấp nhị nguyên...
Ý Nghĩa Thiết Yếu
191
Nền tảng của sự thực hành là bốn chuyển hướng của tâm,...
Bài Ca Như Huyễn
50
Hạnh phúc thay, tôi, một thiền giả hưởng thụ bốn niềm vui...
Bài ca Kim Cương của Chỗ Ẩn Tu Công Viên Nai
115
Khi tiếng kêu du dương của muôn loài vang vọng vui tươi, Và cơn...
Tấm Gương Kim Cương của Tỉnh Giác
205
Hãy nhìn cho rõ ràng từng khoảnh khắc, và thấy trực tiếp vào...
Một bức thơ tán thán tánh Không
174
Cái gì biết thật tánh của mọi sự vật? Người biết đích...
TẤM GƯƠNG CỦA NHỮNG ĐIỂM THIẾT YẾU
168
Sâu xa và tịch tịnh, tự do với mọi phức tạp, Sự sáng tỏ...
ĐẠI TOÀN THIỆN VÀ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
187
Đại Toàn Thiện không chỉ ra cái gì. Nó vượt khỏi mọi thấy...
NỀN TẢNG, CON ĐƯỜNG VÀ QUẢ
194
Khi Karma Chagme Rinpoche chứng ngộ bản tánh tuyệt đối, Mahamudra,...
BẠN LÀ ĐẠI TOÀN THIỆN 
287
Cái tự do vốn sẵn đủ của hiện thể hiện diện một cách...
PHẬT PHÁP CĂN BẢN
62
Sự chứng ngộ tánh Không tự nhiên mở ra lòng bi vô hạn và tri...
Một Kẻ Lang Thang Chứng Ngộ
269
“Sự hiện diện đích thực của một đạo sư Phật giáo chân...