• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Nyoshul Khenpo Rinpoche
BÀI CA NHƯ HUYỄN
210
Cho đến lúc ấy tôi cầu nguyện rằng do năng lực của nghiệp...
BỒ ĐỀ TÂM LÀ TINH YẾU CỐT LỖI
271
Có hai trăm năm mươi lời nguyện giới đức thanh tịnh. Nhưng...
Chú thích
438
Sư chói sáng như những biểu lộ của Pháp sâu xa và rộng lớn,...
Thuật ngữ
395
Tám dấu hiệu tốt lành: Tám biểu tượng truyền thống của sự...
Dòng Đại Toàn Thiện của Nyoshul Khenpo
545
Trong giây phút ấy, xích xiềng của sự bám chấp nhị nguyên...
Ý Nghĩa Thiết Yếu
484
Nền tảng của sự thực hành là bốn chuyển hướng của tâm,...
Bài Ca Như Huyễn
1,970
Hạnh phúc thay, tôi, một thiền giả hưởng thụ bốn niềm vui...
Bài ca Kim Cương của Chỗ Ẩn Tu Công Viên Nai
532
Khi tiếng kêu du dương của muôn loài vang vọng vui tươi, Và cơn...
Tấm Gương Kim Cương của Tỉnh Giác
362
Hãy nhìn cho rõ ràng từng khoảnh khắc, và thấy trực tiếp vào...
Một bức thơ tán thán tánh Không
458
Cái gì biết thật tánh của mọi sự vật? Người biết đích...
TẤM GƯƠNG CỦA NHỮNG ĐIỂM THIẾT YẾU
679
Sâu xa và tịch tịnh, tự do với mọi phức tạp, Sự sáng tỏ...
ĐẠI TOÀN THIỆN VÀ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
752
Đại Toàn Thiện không chỉ ra cái gì. Nó vượt khỏi mọi thấy...
NỀN TẢNG, CON ĐƯỜNG VÀ QUẢ
561
Khi Karma Chagme Rinpoche chứng ngộ bản tánh tuyệt đối, Mahamudra,...
BẠN LÀ ĐẠI TOÀN THIỆN 
826
Cái tự do vốn sẵn đủ của hiện thể hiện diện một cách...