Tác giả: Jigme Lingpa

ĐỜI NGƯỜI QUÝ BÁU - Trích “KHO BÁU THIỆN ĐỨC - JIGME LINGPA” - Với phần bình giảng của Longchen Yeshe Dorje, Kangyur Rinpoche

đời người quý báu - trích “kho báu thiện đức - jigme lingpa” - với phần bình giảng của longchen yeshe dorje, kangyur rinpoche

Loài người nói chung không nhận thức được điều này và vì thế họ không những chẳng biết tiếc thương cho hoàn cảnh của mình mà còn khao khát niềm vui nhất thời và vô nghĩa của những cõi cao hơn.

NGHI THỨC THỌ GIỚI BỒ ĐỀ TÂM - JIGME LINGPA -KHO BÁU THIỆN ĐỨC

nghi thức thọ giới bồ đề tâm - jigme lingpa -kho báu thiện đức

“Tăng thượng duyên” để Bồ Đề Tâm sinh khởi là việc theo học toàn tâm với một bậc chân sư. Bậc đạo sư là người trì giữ giới luật và thông thạo con đường Đại Thừa nên Ngài cần sở hữu mọi phẩm tính vô song và có khả...

GIỚI LUẬT VỀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM - Trích “KHO BÁU THIỆN ĐỨC - JIGME LINGPA” - Với phần bình giảng của Longchen Yeshe Dorje, Kangyur Rinpoche

giới luật về những điều cần làm - trích “kho báu thiện đức - jigme lingpa” - với phần bình giảng của longchen yeshe dorje, kangyur rinpoche

Hãy rèn luyện tâm mình bằng thái độ hoàn hảo của bốn tâm vô lượng và quán chiếu sự bình đẳng cũng như hoán đổi giữa ta với người

LỢI ÍCH CỦA QUY Y - JIGME LINGPA - KHO BÁU THIỆN ĐỨC

lợi ích của quy y - jigme lingpa - kho báu thiện đức

Nói tóm lại, nhờ quy y mà người ta trở thành một Phật tử. Do vậy, quy y là yếu tố để phân biệt những ai đang ở trong hay ngoài Pháp. Quy y cũng là nền tảng cho mọi giới nguyện của Biệt giải thoát, Bồ Tát Thừa và Mật Chú Thừa.