• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Datlai Latma Thứ 14
PHẬT GIÁO TỪ ĐÔNG PHƯƠNG ĐẾN TÂY PHƯƠNG
341
Nếu bạn giúp đỡ chỉ một người, đó đã là giúp đỡ. Có...
CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ
416
Điều đó xứng đáng để suy nghĩ. Bạn chẳng thể vui với ý...
CÁI CHẾT TRONG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
367
Tôi không tin điều đó. Trên nguyên tắc, trong những diễn tả...
VỀ SỰ TỰ GHÉT MÌNH
532
Sự tự ghét mình là một thái độ rất tiêu cực. Nếu chúng ta...
SUY TƯ VỀ TUỔI TRẺ
443
Đôi khi tôi nghĩ rằng chúng ta hành xử không khác gì những...
OM MANI PADME HUM
596
Trong bối cảnh năm đức Phật chiến thắng, hum là âm chủng tự...
TẤT CẢ CHÚNG TA LÀ GIỐNG NHAU
357
Xem truyền hình và sử dụng máy điện toán một mình, gia tăng...
GIÁ TRỊ VÀ LỢI ÍCH CỦA LÒNG TỪ BI
473
“Vì vậy… hôm qua chúng ta hãy thiền định về lòng tư bi. Các...
HAI THỨ CHÂN LÝ
463
Trong sự tiếp cận hai chân lý, phái Duy Thức trình bày cái mà...
HẠNH PHÚC VÀ TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA
448
Ngài nói rằng sự xuất hiện của phương tiện truyền thông xã...
ĐỂ CÓ HẠNH PHÚC
506
Niềm tin vào hiện hữu tự thân có trước và đem theo với nó...
NHỮNG CÂU NÓI CỦA ĐỨC DALAI LAMA 14TH
450
Niềm hạnh phúc cũng như những nổi khổ đau của tất cả chúng...
LÒNG VỊ THA VÀ SÁU BA LA MẬT
425
Tương tự, sự thành công tương lai của chúng ta trong cái thấy...
PHỤC HỒI TRẠNG THÁI BẨM SINH: HƯỚNG VỀ HẠNH PHÚC
827
“Thực ra, một trong những niềm tin chủ đạo của tôi không...