• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Datlai Latma Thứ 14
PHẬT GIÁO TỪ ĐÔNG PHƯƠNG ĐẾN TÂY PHƯƠNG
716
Nếu bạn giúp đỡ chỉ một người, đó đã là giúp đỡ. Có...
CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ
1,005
Điều đó xứng đáng để suy nghĩ. Bạn chẳng thể vui với ý...
CÁI CHẾT TRONG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
740
Tôi không tin điều đó. Trên nguyên tắc, trong những diễn tả...
VỀ SỰ TỰ GHÉT MÌNH
1,079
Sự tự ghét mình là một thái độ rất tiêu cực. Nếu chúng ta...
SUY TƯ VỀ TUỔI TRẺ
667
Đôi khi tôi nghĩ rằng chúng ta hành xử không khác gì những...
OM MANI PADME HUM
1,198
Trong bối cảnh năm đức Phật chiến thắng, hum là âm chủng tự...
TẤT CẢ CHÚNG TA LÀ GIỐNG NHAU
797
Xem truyền hình và sử dụng máy điện toán một mình, gia tăng...
GIÁ TRỊ VÀ LỢI ÍCH CỦA LÒNG TỪ BI
1,056
“Vì vậy… hôm qua chúng ta hãy thiền định về lòng tư bi. Các...
HAI THỨ CHÂN LÝ
696
Trong sự tiếp cận hai chân lý, phái Duy Thức trình bày cái mà...
HẠNH PHÚC VÀ TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA
693
Ngài nói rằng sự xuất hiện của phương tiện truyền thông xã...
ĐỂ CÓ HẠNH PHÚC
907
Niềm tin vào hiện hữu tự thân có trước và đem theo với nó...
NHỮNG CÂU NÓI CỦA ĐỨC DALAI LAMA 14TH
898
Niềm hạnh phúc cũng như những nổi khổ đau của tất cả chúng...
LÒNG VỊ THA VÀ SÁU BA LA MẬT
714
Tương tự, sự thành công tương lai của chúng ta trong cái thấy...
PHỤC HỒI TRẠNG THÁI BẨM SINH: HƯỚNG VỀ HẠNH PHÚC
1,352
“Thực ra, một trong những niềm tin chủ đạo của tôi không...