• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Datlai Latma Thứ 14
HAI THỨ CHÂN LÝ
110
Trong sự tiếp cận hai chân lý, phái Duy Thức trình bày cái mà...
HẠNH PHÚC VÀ TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA
145
Ngài nói rằng sự xuất hiện của phương tiện truyền thông xã...
ĐỂ CÓ HẠNH PHÚC
150
Niềm tin vào hiện hữu tự thân có trước và đem theo với nó...
NHỮNG CÂU NÓI CỦA ĐỨC DALAI LAMA 14TH
160
Niềm hạnh phúc cũng như những nổi khổ đau của tất cả chúng...
LÒNG VỊ THA VÀ SÁU BA LA MẬT
150
Tương tự, sự thành công tương lai của chúng ta trong cái thấy...
PHỤC HỒI TRẠNG THÁI BẨM SINH: HƯỚNG VỀ HẠNH PHÚC
292
“Thực ra, một trong những niềm tin chủ đạo của tôi không...
BUỒN PHIỀN KHIẾN CON NGƯỜI YẾU ĐUỐI TRƯỚC HIỆN THỰC
239
Có bốn liều thuốc hóa giải các hành động tiêu cực, đấy là...
BÀI HỌC VỀ YÊU THƯƠNG
334
Tình thương phát sinh từ sự bám víu rất phù du và nông cạn....
NHU CẦU YÊU THƯƠNG CỦA CHÚNG TA
243
chúng ta cần phải có trách nhiệm quan tâm thật sự đến lòng...
VỀ CUỘC SỐNG
273
Nhìn chung, chúng ta nhận thấy rằng đời sống nhân loại chỉ...
NHỮNG CÂU NÓI CỦA ĐỨC DALAI LAMA 14TH
503
Tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời sẽ giúp lòng mình lắng xuống,...
NGÃ VÀ VÔ NGÃ
418
Vả lại, khi người ta thực hành thiền định, trong trạng thái...
LÒNG BI MẪN
269
Lòng bi mẫn là gì? Lòng bi mẫn là tâm nguyện muốn cho người...
SỐNG CÓ Ý NGHĨA
312
Tất cả những tính thiện, hạnh phúc đều do ý muốn làm việc...