• Hỏi Đáp
  • Đời Sống Tâm Linh
Người Phật tử có cố gắng chia sẻ giáo lý với người khác không?
438
Chỉ dẫn giáo lý cho họ với sự luôn quan tâm, từ ái, khoan...
Quy y Tam Bảo là gì?
304
Quy y Phật là chấp nhận niềm tin rằng con người có thể giác...
Đức Phật là ai?
645
Ngài Siddhattha Gotama sinh ra vào năm 563 trước Công nguyên, trong...
Có phải Đức Phật là Thượng đế?
672
Ngài không là Thượng đế và Ngài cũng không tuyên bố như thế....