• Hỏi Đáp
  • Đời Sống Tâm Linh
Sự khác nhau giữa trạng thái tỉnh thức và sự tìm hiểu nội tâm là gì?
198
Tỉnh thức là một trạng thái trong đó không-chỉ trích, không-biện hộ hay không-nhận dạng, và vì vậy có hiểu...
Câu hỏi: Cách nào để định tâm?
197
Thiền chỉ là tập trung, chú tâm chuyên nhất vào đề mục. Thiền quán là phát huy tính giác cao độ thấy rõ sự vô...
Khi Đức Phật vừa ra đời, Ngài bước đi bảy bước trên bảy đóa sen chỉ là một huyền thoại? Ý nghĩa của sự việc này là gì?
220
Hoa sen là loại hoa được tôn quý ở Ấn Độ thời cổ. Thần Vishnu xuất hiện từ thuở khai thiên lập địa, rốn mọc...
Câu hỏi: Mẹ của con gần đây vừa qua đời. Làm sao để con có thể giúp bà tốt nhất?
166
Và hãy nghĩ rằng thần thức của mẹ con đã đi đến Cõi Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc nơi có Phật A Di Đà. Theo cách...
Người Phật tử có cố gắng chia sẻ giáo lý với người khác không?
233
Chỉ dẫn giáo lý cho họ với sự luôn quan tâm, từ ái, khoan dung, chánh trực và chân thành. Hãy để đạo lý tỏa sáng...
Quy y Tam Bảo là gì?
182
Quy y Phật là chấp nhận niềm tin rằng con người có thể giác ngộ và hoàn thiện như Ðức Phật. Quy y Pháp có nghĩa là...
Đức Phật là ai?
478
Ngài Siddhattha Gotama sinh ra vào năm 563 trước Công nguyên, trong một hoàng tộc tại Lumbini, nay thuộc xứ Nepal. Vào năm 29...
Có phải Đức Phật là Thượng đế?
438
Ngài không là Thượng đế và Ngài cũng không tuyên bố như thế. Ngài là Người giảng dạy con đường đưa đến giác...