Câu hỏi: Mẹ của con gần đây vừa qua đời. Làm sao để con có thể giúp bà tốt nhất?

Câu hỏi: Mẹ của con gần đây vừa qua đời. Làm sao để con có thể giúp bà tốt nhất?

Câu hỏi: Mẹ của con gần đây vừa qua đời.

Làm sao để con có thể giúp bà tốt nhất?

 

Ngài Garchen Rinpoche đáp:

Bất cứ khi nào con nghĩ về mẹ mình thì hãy nghĩ đến bà với vô vàn yêu thương và đừng xem bà là thường phàm. Con có thể thấy mẹ mình như đức Tara, còn nếu một người nam mất đi, con có thể xem họ như đức Quán Thế Âm (Chenrezig). Con cũng nên coi mình như đức Quan Âm hoặc đức Quán Thế Âm. Tình yêu thương sẽ mang lại lợi ích lớn lao nhất bởi vì chỉ có tình yêu thương mới vượt qua được chấp ngã. Chừng nào mẹ của con còn chấp ngã thì các cảm xúc tiêu cực và các dấu in nghiệp sẽ tiếp tục khởi sinh trong thức của bà.

Nói chung việc giúp người mất thì dễ dàng hơn việc giúp người đang sống, bởi vì người mất không còn thân vật lý nữa, vì thế việc lan tỏa tình yêu thương đối với họ sẽ dễ dàng hơn. Do đó con nên trưởng dưỡng tình yêu thương rộng lớn. Tình yêu thương rộng lớn có nghĩa là mặc dù con yêu thương mẹ mình, con cũng nên nghĩ rằng tất cả mọi chúng sinh đã từng là mẹ của con. Khi ấy con sẽ phát khởi tình yêu thương rộng lớn cho tất cả mọi chúng sinh, và tình yêu thương như thế sẽ có nhiều năng lực hơn. Con cũng nên quán tưởng và xem mình như là Bổn tôn của con, sau đó nghĩ về mẹ mình với tình yêu thương và nghĩ về cách mà bà cũng đã yêu thương con. Như thế thì con sẽ tạo ra một sự kết nối mạnh mẽ. Bởi vì mẹ con đã mất và không còn thân vật lý nữa nên con có thể quán tưởng thần thức của bà là chủng tự AH nhỏ. Chúng tự AH này sau đó tan hòa vào trong tim con. Ngay trên đỉnh đầu của con an ngự Phật A Di Đà hoặc vị Đạo sư gốc của con. Sau đó chủng tự AH tại nơi tim con đi lên thông qua kinh mạch trung ương và hòa nhập với Phật A Di Đà hoặc Đạo sư gốc ngay trên đỉnh đầu con. Và hãy nghĩ rằng thần thức của mẹ con đã đi đến Cõi Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc nơi có Phật A Di Đà. Theo cách này thì con có thể thực sự mang lại lợi ích cho người mẹ vừa mất của mình.

-------o0o-------

Trích Tuệ đăng tỏa chiếu: Bình Giảng Về “Ba Lời Tuyên Thuyết Của Đại Viên Mãn Dzogchen” 

Đại sư Garchen Rinpoche 

Trần thị lan anh dịch 

NXB Hồng Đức, 2019

Bài viết mới nhất
NHỮNG DANH HIỆU CỦA THỰC TẠI TỐI HẬU
29
Thừa kriyatantra là thừa làm vui thích bổn tôn bằng những thực hành khổ hạnh và thanh tịnh trong nghi lễ. Trong thừa...
SUY NIỆM MỖI NGÀY
37
Sức mạnh tâm linh vốn có thể dịch chuyển thế giới này, thường hay vuột khỏi sự chú ý của ta. Nó không được tìm...
TƯ DUY SÁNG TẠO BẮT NGUỒN TỪ SỰ TÍCH LŨY NHỮNG SUY NGHĨ TÍCH CỰC
39
Người tư duy tích cực luôn sẵn sàng tìm kiếm các cơ hội và tận dụng chúng ngay khi có thể. Người suy nghĩ tiêu cực...
NGƯỜI KINH NGHIỆM LÀ AI
63
Vâng, nhưng dù đó là dục vọng của một người nói, “Tôi phải trở thành một người vô cùng giàu có, một con người...
SỰ KỲ DIỆU CỦA CÂY TRE
90
Tôi mong bạn sẽ thành công. Tôi biết gia đình của bạn khác gia đình của tôi. Bạn có thể ly hôn, có thể góa bụa, hay...
MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN
64
Mười hai nhân duyên dược Đức Phật định nghĩa gồm hai chiều hướng: chiều hướng sinh khởi (còn gọi là lưu chuyển:...
Ý NGHĨA CỦA ĐỜI SỐNG
57
Hạnh phúc là ý nghĩa và mục tiêu của đời sống, toàn bộ đích nhắm và chỗ cuối cùng của đời người.
THỰC TẠI LÀ CÁI ĐANG LÀ - BÚT HOA - KRISHNAMURTI
50
Cuộc đời luôn luôn là hiện tiền sinh động, thời gian luôn luôn thuộc vào quá khứ, và vì thế vào tương lai. Để cho...
BẢN VĂN CỦA HIỆN THÀNH CÔNG ÁN - CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG
62
Học Phật đạo là học chính mình. Học chính mình là quên chính mình. Quên chính mình là được giác ngộ bởi vạn pháp....
THỰC HÀNH CHẤP NHẬN TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY CỦA CHÚNG TÔI
64
Không có gì phản tác dụng hơn là tự nhủ rằng hiện tại lẽ ra phải khác đi. Cần chấp nhận nó với sự minh mẫn và...