Từ khóa: ánh sáng
BẤT TOÀN
186
Mọi thứ luôn hoàn hảo Trong cuộc sống bất toàn