Từ khóa: động lực
LỢI ÍCH VÔ BIÊN CỦA SỰ TỐT BỤNG VÀ TRUNG THỰC
239
Xuyên suốt sách Châm Ngôn, Solomon đã đưa ra các câu điều kiện...