• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Đức Minh
DỰA VÀO SỨC MẠNH CỦA TẬP THỂ - 7 BƯỚC ĐỆM DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG
1,036
Giỏi phát huy tài năng của đồng nghiệp, lắng nghe ý kiến và...