Tác giả: Tony Buzan

NÉ TRÁNH, CHỐNG TRẢ, THẤU HIỂU - SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ XÃ HỘI - TONY BUZAN

né tránh, chống trả, thấu hiểu - sức mạnh của trí tuệ xã hội - tony buzan

Phản ứng đầu tiên của con người trước những điều ngoài tầm hiểu biết thường là bối rối, lo sợ; sau đó, quá trình này sẽ kích hoạt kiểu phản ứng bản năng - né tránh (flight) hoặc chống trả (fight). Điều mà bộ não của ta thực...

TẦM NHÌN CUỘC ĐỜI - TONY BUZAN - SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ TÂM LINH

tầm nhìn cuộc đời - tony buzan - sức mạnh của trí tuệ tâm linh

Bất cứ khi nào có cơ hội, hãy tìm đọc hoặc thảo luận với nhau về những nhân vật vĩ đại trong lịch sử, đặc biệt là những nhà lãnh đạo tâm linh. Khám phá tầm nhìn của họ và bằng cách nào họ có thể biến chúng thành hiện...

TRAO & NHẬN – THIỆN NGUYỆN VÀ HÀM ƠN - SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ TÂM LINH – TONY BUZAN

trao & nhận – thiện nguyện và hàm ơn - sức mạnh của trí tuệ tâm linh – tony buzan

Hãy thực hành theo những gì mà Tiên tri Muhammad, nhà lãnh đạo tâm linh vĩ đại, đã khuyên bảo: “Hãy đối xử tốt với cha mẹ,

THIÊN TÀI TRẺ THƠ - TONY BUZAN – SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ SÁNG TẠO

thiên tài trẻ thơ - tony buzan – sức mạnh của trí tuệ sáng tạo

Bạn nên nhận ra rằng càng trưởng thành, bạn càng phải trở nên trẻ trung hơn!

NĂNG SUẤT SÁNG TẠO – SỨC MẠNH CỦA SỐ LƯỢNG VÀ TỐC ĐỘ - TRÍCH: SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ SÁNG TẠO – TONY BUZAN

năng suất sáng tạo – sức mạnh của số lượng và tốc độ - trích: sức mạnh của trí tuệ sáng tạo – tony buzan

Trong những hoạt động động não thông thường, trung bình mỗi người nghĩ ra 7-10 ý tưởng sáng tạo, và trong hai ngày, trung bình một nhóm sẽ nghĩ ra được 120 ý tưởng. Nếu bạn tự đặt cho mình mục tiêu nghĩ ra 20 – 40 ý tưởng sáng...

THUYẾT TRÌNH - TONY BUZAN - SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ XÃ HỘI

thuyết trình - tony buzan - sức mạnh của trí tuệ xã hội

Tạo dựng mối quan hệ thực sự là một phần của việc tự thể hiện bản thân. Đây là khuynh hướng hết sức tự nhiên của những người có Trí tuệ Xã hội. Ta nên tiếp cận với mọi người theo cách như thể họ là những người quan...

TỎA SÁNG GIỮA ĐÁM ĐÔNG - TONY BUZAN - SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ XÃ HỘI

tỏa sáng giữa đám đông - tony buzan - sức mạnh của trí tuệ xã hội

Nhiều, rất nhiều người, thậm chí những ai tự tin và quảng giao trong cuộc tranh luận một - một cũng thu mình lại và đứng “chết trân” khi tham dự những cuộc hội họp hay bữa tiệc lớn...