Từ khóa: Khút hát của cây
VẺ ĐẸP SINH THÁI
93
Trong Xứ tuyết, cuộc sống của Shimamura xoay quanh sự vô nghĩa khi anh nghe thấy tiếng cây thông trong chiếc ấm đun. Những...