Tác giả: Yuval Noah Harari

CHỦ NGHĨA THẾ TỤC – THỪA NHẬN CÁI BÓNG CỦA MÌNH - 21 BÀI HỌC CHO THẾ KỶ 21 - YUVAL NOAH HARARI

chủ nghĩa thế tục – thừa nhận cái bóng của mình - 21 bài học cho thế kỷ 21 - yuval noah harari

Thế thì lý tưởng thế tục là gì? Cam kết thế tục quan trọng nhất là sự thật, thứ dựa trên quan sát và kiểm chứng hơn là đức tin thuần túy. Những người thế tục cố không nhẫm lẫn sự thật với niềm tin. Nếu bạn có một niềm...

CHỦ NGHĨA THẾ TỤC – THỪA NHẬN CÁI BÓNG CỦA MÌNH - 21 BÀI HỌC CHO THẾ KỶ 21 - YUVAL NOAH HARARI

chủ nghĩa thế tục – thừa nhận cái bóng của mình - 21 bài học cho thế kỷ 21 - yuval noah harari

Khi đến lúc đưa ra các quyết định quan trọng nhất trong lịch sử sự sống, cá nhân tôi sẽ đặt niềm tin vào những người thừa nhận sự ngu dốt hơn là những người tự cho là bất khả bại.