Từ khóa: Mẹ Teresa
NHỮNG CÂU NÓI HAY NHẤT VỀ TÌNH YÊU, GIA ĐÌNH CỦA MẸ TERESA
73
Tình yêu bắt đầu ở nhà; tình yêu sống trong nhà, và đó là...