Từ khóa: Những câu nói của mẹ Teresa về tình yêu
NHỮNG CÂU NÓI HAY NHẤT VỀ TÌNH YÊU, GIA ĐÌNH CỦA MẸ TERESA
74
Tình yêu bắt đầu ở nhà; tình yêu sống trong nhà, và đó là...