Từ khóa: sức mạnh tình cờ
NHỮNG ĐIỀU XẢY RA CÓ THỂ GIÚP CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO
110
Một trong những điều kiện sinh tồn là đôi khi chúng ta sẽ...