Tác giả: Anthony Strano

GIEO TÍNH CÁCH – GẶT SỐ PHẬN - TƯ DUY TÍCH CỰC – BẠN CHÍNH LÀ NHỮNG GÌ BẠN NGHĨ! - TRISH SUMMERFIELD - FREDERIC LABARTHE - ANTHONY STRANO

gieo tính cách – gặt số phận - tư duy tích cực – bạn chính là những gì bạn nghĩ! - trish summerfield - frederic labarthe - anthony strano

"Nếu bạn luôn luôn làm những gì đã làm, bạn sẽ luôn nhận được những gì đã nhận được. Và nếu bạn luôn nghĩ giống như đã nghĩ, bạn cũng sẽ luôn làm những gì đã từng làm." Henry Ford

GIEO TÍNH CÁCH - GẶT SỐ PHẬN - Trish Summerfield, Frederic Labarthe, Anthony Strano - Tư Duy Tích Cực

gieo tính cách - gặt số phận - trish summerfield, frederic labarthe, anthony strano - tư duy tích cực

Việc lưu giữ trong ký ức về một nỗi bất hạnh hay những việc không giải quyết được của quá khứ thường gây ức chế và cản trở lối sống tích cực, hạnh phúc của chúng ta. Chiếc cầu thang của sự tha thứ sẽ luôn luôn ở đó...