• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Ayya Khema
NGHIỆP VÀ LUÂN HỒI - NI SƯ AYYA KHEMA – VÔ NGÃ VÔ ƯU
368
“Tôi làm chủ Nghiệp của mình. Tôi kế thừa Nghiệp. Khi sinh...
ĐIỀU PHỤC TÂM - AYAYA KHEMA - ỐC ĐẢO TỰ THÂN
1,288
Chánh niệm là phương tiện hỗ trợ đắc lực nhất của ta,...