Tác giả: Bhikkhu Bodhi

CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH: GÓC NHÌN PHẬT GIÁO - Tỳ Khưu Bhikkhu Bodhi - Thư Viện Hoa Sen

chiến tranh và hòa bình: góc nhìn phật giáo - tỳ khưu bhikkhu bodhi - thư viện hoa sen

Vào thế kỷ trước khi Đức Phật đản sinh, vùng đông bắc Ấn Độ đã trải qua những biến đổi sâu rộng làm định hình lại địa chính trị của khu vực một cách sâu sắc. Các quốc gia bộ lạc lâu đời hơn nhường chỗ cho các chế...

ĐỨC PHẬT NÓI VỀ CHỮ HIẾU - BHIKKHU BODHI - HỢP TUYỂN LỜI PHẬT DẠY TỪ KINH TẠNG PALI

đức phật nói về chữ hiếu - bhikkhu bodhi - hợp tuyển lời phật dạy từ kinh tạng pali

Biết khuyến khích, sắp xếp và bố trí cho cha mẹ có lòng tin;...biết khuyến khích, sắp xếp và bố trí cho cha mẹ sống có đạo đức;...biết khuyến khích, sắp xếp và bố trí cho cha mẹ biết bố thí;...biết khuyến khích, sắp xếp và bố...