Tác giả: Carol Kinsey Goman

TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆP KHÔNG LỜI - SỨC MẠNH CỦA NGÔN NGỮ KHÔNG LỜI - CAROL KINSEY GOMAN

truyền tải thông điệp không lời - sức mạnh của ngôn ngữ không lời - carol kinsey goman

Khi một người đưa ra cử chỉ trước hoặc ngay lúc nói thì người đó được cho là cởi mở và thẳng thắn. Nhưng nếu người đó nói xong rồi mới đưa ra động tác, như Paul, thì sẽ bị người nghe cho là giả tạo. Và thế là cho dù những...

Ý NGHĨA CỦA NÉT MẶT - SỨC MẠNH CỦA NGÔN NGỮ KHÔNG LỜI - CAROL KINSEY GOMAN

ý nghĩa của nét mặt - sức mạnh của ngôn ngữ không lời - carol kinsey goman

Một phát hiện khác của Tiến sĩ Ekman và nhóm nghiên cứu của ông ở UCSF cho biết tại sao nét mặt thoáng qua lại có thể bộc lộ sự thật. Xuất hiện ít hơn một phần năm của giây, nhưng những biểu hiện thoáng qua trên khuôn mặt lại...