Tác giả: Mihiro Matsuda

CHUYỆN-TỐT-ĐẸP CỦA BẠN XẢY RA KHI ĐÓ BẠN ĐANG GẮN BÓ VỚI AI - SỨC MẠNH CỦA VIỆC ĐẶT CÂU HỎI ĐÚNG - MIHIRO MATSUDA - “Một Số Bí Kíp Giúp Học Hỏi Qua Vấn Đáp”

chuyện-tốt-đẹp của bạn xảy ra khi đó bạn đang gắn bó với ai - sức mạnh của việc đặt câu hỏi đúng - mihiro matsuda - “một số bí kíp giúp học hỏi qua vấn đáp”

Bạn đừng quan tâm đến mức độ lớn-nhỏ của sự việc, đó chỉ cần là “việc tốt đẹp”. Nếu không nhớ ra những chuyện tốt đẹp mình gặp gần đây, bạn có thể nhớ lại những chuyện tốt mà bạn đã gặp trong thời gian xa...

ĐỂ TẠO NÊN MẠNG LƯỚI MỐI QUAN HỆ CỦA MÌNH, BẠN SẼ LÀM GÌ HÔM NAY? - SỨC MẠNH CỦA VIỆC ĐẶT CÂU HỎI ĐÚNG - MIHIRO MATSUDA “Một Số Bí Kíp Giúp Học Hỏi Qua Vấn Đáp”

để tạo nên mạng lưới mối quan hệ của mình, bạn sẽ làm gì hôm nay? - sức mạnh của việc đặt câu hỏi đúng - mihiro matsuda “một số bí kíp giúp học hỏi qua vấn đáp”

Những doanh nhân xuất sắc là những người biết giữ các mối quan hệ với nhiều sắc thái khác nhau. Trong cuộc khảo sát 756 người tham gia về mối quan hệ ngoài công ty của En-Japan vào năm 2009 − một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực...