Tác giả: Darshani Deane

QUYỀN TỨC GIẬN - TRÍCH “MINH TRIẾT TRONG ĐỜI SỐNG” - DARSHANI DEANE

quyền tức giận - trích “minh triết trong đời sống” - darshani deane

Darshani Deane là một diễn giả nổi tiếng, đã giúp đỡ nhiều ngưòi trên phương diện tâm linh. Cuộc diễn thuyết nào của bà cũng thu hút rất đông quần chúng, sau buổi nói chuyện bà thường dành thời giờ tiếp xúc với thính giả để...

TÍNH NÔN NÓNG - TRÍCH “MINH TRIẾT TRONG ĐỜI SỐNG” - DARSHANI DEANE

tính nôn nóng - trích “minh triết trong đời sống” - darshani deane

Nếu đã từng thực tập thiền định thì chị hẳn biết rằng khi không có một ý nghĩ nào nổi lên trong tâm trí thì trí của chị sẽ lặng yên và chị sẽ cảm thấy bình an. Suy tưởng có sức mạnh rất lớn, khi nó đã nổi lên trong tâm...

MINH TRIẾT TRONG ĐỜI SỐNG - MINH TRIẾT TRONG ĐỜI SỐNG - DARSHANI DEANE

minh triết trong đời sống - minh triết trong đời sống - darshani deane

Chúng ta đều là một phần của Toàn Thể. Mọi đổi thay trong tâm thức cá nhân cũng đều ảnh hưởng đến cái Toàn Thể đó. Đối với riêng tôi thì câu chuyện của anh có ba điều quan trọng.