Tác giả: Fritjof Capra

KHÔNG GIAN & THỜI GIAN - Fritjof Capra - Đạo Của Vật Lý

không gian & thời gian - fritjof capra - đạo của vật lý

Các bậc hiền nhân phương Đông cũng đã nói đến sự mở rộng của kinh nghiệm về thế giới trong những tình trạng ý thức cao cấp và họ đoán chắc rằng những tình trạng này chứa đựng một sự chứng thực hoàn toàn khác về không gian...

TÍNH NHẤT THỂ CỦA VẠN SỰ - FRITJOF CAPRA - ĐẠO CỦA VẬT LÝ

tính nhất thể của vạn sự - fritjof capra - đạo của vật lý

Một nhà Ấn Độ giáo hay Lão giáo có thể nhấn mạnh những khía cạnh khác nhau về sự chứng thực; có thể một Phật tử Nhật Bản biểu hiện kinh nghiệm của mình khác hẳn với Phật tử ấn Độ, thế nhưng những yếu tố cơ bản của...