• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Gan Dhi
LỜI KHUYÊN CỦA GANDHI
108
Tôi cười nhẹ nhõm. Tôi đã có thể thoải mái trở lại, và quan trọng hơn, tôi bỗng nhận ra rằng bữa tiệc này không...